Ny metod hjälper barn i missbruksfamiljer

”Jag och min familj” har betydande positiva effekter för familjer som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol och droger, visar två studier.
Barnen upplever mindre kaos och de vuxna konsumerar mindre alkohol och droger – eller slutar helt.
Bakom metoden står Ann Lyrberg, forskare vid Högskolan i Gävle.

Ann Lyrberg

Ann Lyrberg

Ulla Forinder

Ulla Forinder

Över 400 000 barn i Sverige lever i familjer där de utsätts för föräldrars missbruksproblematik. Barnen riskerar bland annat sämre hälsa både under uppväxten och som vuxna, och sämre möjligheter i arbetslivet, enligt samstämmig forskning.

”Jag och min familj” är ett informations- och kommunikationsprogram som har fokus på barn, men som samtidigt är ett nytt sätt att hjälpa hela familjer där den ena eller båda föräldrarna har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol eller droger.

- Kommunikation inom familjen är viktigt eftersom förnekelse är en stor del i problematiken. Barnen har många frågor och tar på sig skuld, och föräldrarna oroar sig för sina barn och vet inte hur de ska prata med dem, säger Ann Lyrberg.

"Modiga föräldrar och barn"

Programmet består av åtta veckovisa träffar under ledning av två samtalsledare - en från socialtjänstens öppenvård för vuxna och en från öppenvård för barn- och familj. Det är frivilligt att vara med.

- Det går ut på att avdramatisera. Problem och tillkortakommanden är inte så lätt att prata om, och det är modiga föräldrar och barn som kommer. Barnen säger att det var spänt och lite läskigt i början, men att de ville prata om hur föräldrarnas missbruk drabbar dem, och att det känns skönt efteråt, säger Ann Lyrberg.

Bättre relationer och minskat drogmissbruk

I de två studier nyligen utvärderat ”Jag och min familj” säger både barn och vuxna att de upplevt positiva effekter efter att programmet avslutats. Barnen märker av mindre kaos hemma och att relationerna inom familjen blivit bättre. Föräldrarna skattar själva att de har minskat sin konsumtion av alkohol och droger signifikant, och flera av barnen berättar att föräldrarna konsumerar mindre av alkohol och droger, eller att de slutat konsumera helt.

Nytt att hela familjen deltar

Forskarna hoppas nu att fler kommuner ska ta till sig av resultatet och använda metoden.

- Det har inte funnits någon annan metod inom socialtjänsterna där hela familjen är med under samtalsträffar, och där flera delar av socialtjänstens organisation är representerad. Barnen tyckte det var viktigt att flera utomstående fanns med i rummet och lyssnade, det gick inte att bortförklara problem på samma sätt eftersom fler var med och tog samtalen på allvar, säger Ulla Forinder, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Om metoden och studierna

Totalt 40 familjer i olika delar av landet har genomgått metoden. I den uppföljande studien intervjuades 17 barn i åldrarna 7-19 år av de barn som deltagit. Intervjuerna genomfördes 3–12 månader efter programavslutet. Studien utfördes av Ann Lyrberg, utredare på Region Gävleborg och doktorand på Högskolan i Gävle, Ulla Forinder, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, samt Jess Kari, lektor på Högskolan i Dalarna.

Länkar till studierna:

Jess, K., Lyrberg, A., Isaksson, J. & Nehlin, C. (2023). Me & my family: A programme for children and parents in families with parental substance use problems - an outcome study. Nordic Social Work Research. Länk till annan webbplats.

Lyrberg, A., Jess, K., & Forinder, U. (2024). Barns upplevelser av en intervention i familjer där vuxna har ett problematiskt bruk av alkohol och droger. Länk till annan webbplats.Nordic Studies on Alcohol and Drugs Länk till annan webbplats..

Kontakt

Ann Lyrberg

Doktorand i socialt arbete

Ulla Forinder

Professor i socialt arbete

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-04-22