Ny webbplats!

Högskolans externa webbplats hig.se har fått en ansiktslyftning. Allt för att de som besöker vår webbplats ska få bästa möjliga upplevelse. Arbetet med den nya designen grundar sig på en omfattande kartläggning bland Högskolans målgrupper.

Stina Lilja och Veronica Liljeroth. Foto: Simon Forsmark

Stina Lilja och Veronica Liljeroth. Foto: Simon Forsmark

Från och med i dag möts de som besöker hig.se av en ny design på sidan.

– Det känns otroligt roligt att äntligen få lansera vår nya webbplats! Innehållet på nya hig.se utgår från våra målgruppers behov samtidigt som vi har tagit hänsyn till vad vi som lärosäte rent strategiskt måste, och vill, kommunicera, säger Stina Lilja, projektledare och kommunikationsstrateg.

Det har varit ett omfattande arbete och projektstarten var redan på senhösten 2022.

– Genom det omfattande arbetet med bland annat workshops blev användarbehoven tydliga och med det som grund togs webbplatsens verksamhetsmål fram. Det resulterade i nio väldigt tydliga och distinkta mål som den nya webben ska uppfylla, säger Veronica Liljeroth, webmaster och teknisk projektledare.

De nio verksamhetsmålen som webbplatsen ska uppfylla

Webbplatsen ska:

  1. Ge fler förstahandssökande till våra utbildningar.
  2. I större utsträckning rekrytera till livslångt lärande.
  3. I större utsträckning bidra till breddad rekrytering till våra utbildningar.
  4. Verka för ökad genomströmning.
  5. I större utsträckning underlätta rekrytering av medarbetare.
  6. Attrahera organisationer med utmaningar som vi kan lösa.
  7. Öka antalet samverkande forskare, nationell och internationellt.
  8. Verka för ökad bildning i samhället.
  9. Tydliggöra och öka medvetenheten om Högskolans lokala och globala samhällsnytta.

– Vår tidigare webbplats har fyllt sin funktion men med tiden blev den omodern. På nya hig.se har vi komprimerat antalet sidor och förhoppningen är att det ska bli lättare för besökaren att hitta det personen söker, samtidigt som sidan ska upplevas välkomnande, säger Veronica Liljeroth, webmaster och teknisk projektledare.

Arbetet efter lansering

Utvecklingen av webben är ett pågående arbete och innehållet förändras över tid. Arbetet med att flytta över sidor från den gamla webbplatsen kommer att pågå under en period framåt.

– Vi har fortfarande arbete kvar att göra, det är flera sidor som ska flyttas till den nya webben, säger Veronica Liljeroth.

Högskolans nya webbplats kommer att utvärderas löpande genom bland annat statistik och användartester för att säkerställa att sidan fyller sin funktion.

Avslutningsvis vill projektledarduon rikta ett stort tack till de kollegor på Högskolan som bidragit i arbetet med den nya webbplatsen:

– Det är många kollegor som på ett eller annat sätt har engagerat sig i utvecklingen av nya hig.se, vissa har varit med i effektkartläggningen, andra har migrerat sidor eller varit med vid någon av fotograferingarna vi arrangerat för att skapa ett nytt visuellt uttryck. Utan deras engagemang hade det inte blivit så här bra, säger Stina Lilja.

Text: Anna Sällberg

Kontaktperson

Stina Lilja, strategisk kommunikatör, profilbild

Stina Lilja, strategisk kommunikatör

Avdelningen för kommunikation och externa relationer

Sidan uppdaterades 2024-04-22