Innovation och entreprenörskap för ett mer hållbart samhälle

Högskolan i Gävle arrangerade nyligen Innovation Days, där studenter samlades för att gemensamt utforska och lösa komplexa hållbarhetsutmaningar.

En man mäter ett torn byggt av spagetti.

Foto: Simon Forsmark

Under två dagar riktades fokus mot biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Genom en rad olika utmaningar fick deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper och kreativitet för att hitta innovativa lösningar. Dagarna genomfördes samtidigt på alla lärosäten inom EU GREEN och det fanns även möjlighet för studenterna att digitalt träffa mentorer från de olika lärosätena.

– Syftet var att uppmuntra till problemlösning och att testa olika kreativa verktyg. Grunden är att använda innovation och entreprenörskap för att skapa ett mer hållbart samhälle, säger Anna Bäcklund, samordnare för innovation vid Högskolan i Gävle.

Studenter från flera av Högskolans olika utbildningar fanns representerade och delades upp i lag om 3–5 personer. Efter en kort genomgång av temat för dagarna skulle grupperna därefter utveckla befintliga, eller komma på nya idéer inom området med hjälp av coacher under eventets gång. Till studenternas hjälp fanns både högskolans forskare och lärare med expertkunskap inom de olika områdena och dels personer mer erfarenhet av att coacha innovativa idéer. Coacherna användes flitigt och många intressanta diskussioner uppstod där idéerna utvecklades succesivt.

En grupp studenter håller en presentation.

Foto: Simon Forsmark

Några exempel på de lösningar som togs fram var bland annat en pasta gjord på hampaplantor som har en liten miljöpåverkan, samt en rad olika lösningar för ökad biologiskmångfald på campusområdet.

– Det var väldigt roligt att se hur studenterna gick in i detta med stort engagemang och nyfikenhet. Deras lösningar och produktidéer visade att de är väldigt innovativa och medvetna om vikten av hållbarhet i samhället, säger Anna Bäcklund.

Innovation Days är inte bara ett engångsevenemang, utan ett koncept som kommer att genomföras en gång per år och är en av flera aktiviteter i den entreprenörskapsresa som tagits fram inom EU GREEN. Man ser redan nu framemot nästa års upplaga.

Det här är ett sätt att främja studenternas entreprenöriella drivkrafter och för oss på Högskolan i Gävle är det en viktig del i vår strävan efter att främja en kultur av innovation och hållbarhet bland studenterna, samtidigt som vi tar os an de stora utmaningar som vår värld står inför. Det ska bli väldigt roligt att få göra om detta, säger Anna Bäcklund.

Text: Simon Forsmark

Sidan uppdaterades 2024-04-23