Welcome to Leadership in International Context,15 Credits

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema. EN

Information about the course

Course and application code

RVA013, 13212 & 13213

Study period and pace

week 36–45 100% (Full-time)

Register on your course

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Syllabus and reading list

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Your Timetable

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Welcome to the course Leadership in international context, 15 credits.

The course will start on Thursday 5th of September at 10.15 - 12 AM. Lectures will be given on following dates: 5/9, 19/9, 10/10, 24/10 and 4/11 (Monday). Participation is non-mandatory

Lectures will be through web meetings using Zoom. Information happens both through learning platform Canvas and through e-mail.

Contact

Student Support

Division of Educational Support

Telephone hours Monday–Thursday 9.00–10.00.

This page was last updated 2024-07-03