Grafisk profil

Högskolan i Gävle lever idag på en konkurrensutsatt marknad och är en viktig aktör i regionen. Det är viktigt för oss att vi i vår kommunikation, externt och internt, är tydliga och uppträder som en sammanhållen enhet. De värden Högskolan i Gävle står för representeras av vår grafiska profil, varje kontakttillfälle med omvärlden gör att vår identitet stärks.

Vårt namn

Vårt namn är Högskolan i Gävle, som förkortas HiG. I första hand bör hela namnet skrivas ut. Används förkortningen HiG i extern kommunikation måste det alltid framgå vad den står för, t.ex. genom att hela namnet skrivs ut första gången det används.

Vår logotyp

Logotypen är Högskolan i Gävles symbol och varumärke. Symbolen, H:et tillsammans med namnet Högskolan i Gävle, i ett speciellt typsnitt bildar logotypen. Logotypen ska behandlas med respekt och varsamhet. Utformning och färgangivelser är direktiv och får inte modifieras eller förvanskas i något avseende.

Färglogotypen ska inte användas i svart/vitt tryck eller kopiering så att symbolen presenteras i grå rastertoner. För svart/vitt tryck använd istället den svarta eller inverterade (vita) versionen av logotypen.

Logotypens placering avgörs av sammanhanget. Då logotypen är centrerad till sin karaktär, är en centrerad placering att föredra. Men det går även bra att lägga den i något av de högra hörnen. För att logotypen ska framträda tydligt och se snygg ut bör man inte placera den alltför nära texter, andra grafiska element eller alltför nära papperskanten.

Typsnitt

Trycksaker
I kommunikationsytor som webb, formgivna rapporter, rapportframsidor och infografik används Playfair Display i rubriker. Helvetica Neue används i brödtext i trycksaker.

Powerpoint
Playfair Display används i rubriker och Arial till brödtexter.

Word
Arial används i rubriker och Times New Roman i brödtext.

Webb
På webbplatsen hig.se används Figtree i brödtext och Arial till ingresser, knappar m.m.

Kontaktperson

Stina Lilja, strategisk kommunikatör, profilbild

Stina Lilja, strategisk kommunikatör

Avdelningen för kommunikation och externa relationer

Sidan uppdaterades 2024-05-27