Behandling av personuppgifter - IDP

Policy för hantering av personuppgifter inom ramen för identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som fastställts av Högskolan i Gävle

Identitetsutgivaren genomför autentisering på uppdrag av en tjänst som Högskolan i Gävle har kännedom om, antingen genom att metadata om tjänsten levereras via identitetsfederationen SWAMID eller genom att tjänsten och Högskolan i Gävle har en särskild överenskommelse. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om, syftet med tjänsten och vilken relation tjänsten har till [Högskolan i Gävle] identitetsutfärdare levereras en eller flera personuppgifter till tjänsten från Högskolan i Gävle katalogs- och behörighetssystem. Detta förfarande följer intentionerna i svensk personuppgiftslagstiftning.

Tjänster som kategoriseras i SWAMIDs metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMIDs rekommendationer, se nedan.

Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos Högskolan i Gävle. Registrerade tjänster som via GÉANT Data Protection Code of Conduct Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige personuppgiftslagen, får tillgång till samma information.

De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för Högskolan i Gävle personalsystem får tillgång till användarens personnummer.

Sidan uppdaterades 2024-04-09