Traditionsenligt firande av akademisk högtid

Det blev ett storartat firande och säkert ett minne för livet för de doktorer, professorer och lärare som stod i centrum när Högskolan bjöd in till Akademisk högtid i den stämningsfulla miljön i gasklockorna i Gävle.

Det var ett lågmält och förväntansfullt sorl bland de dryga 200 finklädda gästerna vid Högskolan i Gävles akademiska högtid när högtidsceremonin skulle inledas på fredagseftermiddagen. Som vanligt inleddes ceremonin med den mäktiga processionen med doktorerna, professorerna och hedersgäster, som rektorer från andra lärosäten och landshövdingen, företrädare för ledningen på Högskolan, samt studentmarskalkar.

Fri akademi är en grundpelare

Ceremonin inleddes med rektorstal. Ylva Fältholm konstaterade att flera av de kriser vi såg vid förra högtiden för två år sedan, tyvärr fortfarande präglar våra liv och samhällen.

– Kris verkar vara det nya normala, sade Ylva Fältholm. Den högre utbildningen är inte opåverkad och säkerhetsfrågor är nu på agendan även inom akademin. Trollfabriker, hackerattacker och desinformation präglar vardagen.

– En fri akademi är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle och behöver ständigt försvaras och värnas. I den senaste mätningen av vilket förtroende svenska folket har för olika samhällsinstitutioner hamnar universitet och högskolor på andra plats.

Vi har ett starkt förtroende att förvalta. Högre utbildning och forskning spelar större roll än på länge, menade Ylva Fältholm.

Hon nämnde också att det europeiska samarbetet stärkts nu när Högskolan i Gävle ingår i ett så kallat Europauniversitet, tillsammans med åtta andra lärosäten i lika många länder, en allians som kallas EU GREEN.

”Tack för era insatser”

Hon vände sig sedan till huvudpersonerna för högtiden; doktorerna, hedersdoktorn, professorerna, excellenta lärare och årets lärare.

– Idag kommer vi att fira och ära ett antal forskare, lärare och samverkanspartners för deras insatser. Tack för era insatser i arbetet med att uppfylla Högskolans vision och verksamhetsidé. Och för ert bidrag när det gäller att lösa samhällsutmaningar och skapa en hållbar värld genom utbildning och forskning!

Mikael Cronhjort.

Mikael Cronhjort var en av dem som utnämndes till excellent lärare.

Stolta anhöriga, representanter för det omgivande samhället och allmänheten fick sedan se hur 13 doktorer fick sina insignier, hatt eller lagerkrans, ring och diplom. Promotor var dekan Johan Willander. Därefter var det dags för professorerna, fyra till antalet den här gången, att installeras av rektor.

Utöver doktorer och professorer var det också tre lärare som diplomerades och utsågs till excellenta lärare. Studentkåren delade ut pris till Årets lärare framröstad av studenterna.

För första gången på Högskolan i Gävle delade Nordeas Norrlandsstiftelse ut ett vetenskapligt pris till en framstående forskargärning och mottagare var professor Amir Rostami, för hans forskning i kriminologi med inriktning mot gängkriminalitet, ekonomisk brottslighet och välfärdsbrott.

Mat från landskapen

Musiken spelar en viktig roll på en akademisk högtid. Den bryter av mellan de olika momenten och ger tid för reflektion och eftertanke. I år var det Sandvikens brasskvintett som spelade. Under middagen blev det lite svängigare toner med Forsbacka kammarkör och coverbandet Midnight express.

Middagen präglades av god mat och spirituella och personliga tal. Maten bestod av variationer på de landskapsmenyer som tagits fram i Sverige på senare tid. Nu blev det smakprov på landskapsmenyerna från både Gästrikland och Hälsingland.

Birgitta Stymne deltog

Ett tal som berörde middagsgästerna, att döma av den långa och varma applåden, var när högskolestyrelsens vice ordförande Susanna Stymne tog till orda mot slutet av kvällen. Hon är alumn från Högskolan i Gävle och arbetar nu som enhetschef på AFA försäkringar. Stymne är ett välkänt namn i Högskolan i Gävles historia och faktiskt kunde Susanna denna kväll presentera sin mamma Birgitta Stymne, som också deltog i högtiden i år. Hon var rektor på HiG under hela tolv år, mellan åren 1989 och 2001. Dessutom arbetade Susannas far Hans Stymne, i många år som professor i matematik på HiG. Så i mer än 30 år har det funnits en Stymne på Högskolan. Susanna Stymne fortsätter traditionen i egenskap av ledamot i högskolestyrelsen.

I sitt tal vid middagen lyfte också landshövdingen, Per Bill, fram att Högskolan har och har haft starka kvinnor som ledare, ”girl power”, och nämnde Birgitta Stymne, Ylva Fältholm och hennes företrädare Maj-Britt Johansson.

Jonas Kågström,ceremonimästare, och  studentmarskalk Tijana Skrobic.

Jonas Kågström ceremonimästaren som höll ihop hela högtiden tillsammans med en av studentmarskalkarna Tijana Skrobic.

Noah Linder.

En av de nya doktorerna Noah Linder, gratulerades efteråt.

Taffeln bröts vid 23-tiden på kvällen i den stora gasklockan, men ganska många deltagare stannade kvar på det efterföljande minglet och dansen.

Text: TOMMY LÖFGREN

Marina Heiden, Morgan Persson (hedersdoktor), Annika Nilsson och Amir Rostami.

Två dagar innan akademisk högtid hölls installationsföreläsningar av de nya professorerna och hedersdoktor. Från vänster: Marina Heiden, Morgan Persson (hedersdoktor), Annika Nilsson och Amir Rostami.

Rektor Ylva Fältholm, tidigare rektor Birgitta Stymne (mitten) samt Susanna Stymne Airey, vice ordförande i högskolestyrelsen.

Birgitta Stymne (mitten) som var rektor 1989-2001 gästade högtiden. Hennes dotter Susanna Stymne Airey (till höger) är idag vice ordförande i högskolestyrelsen och till vänster ser vi rektor Ylva Fältholm.

Utnämnanden vid Akademisk högtid 2024

Vid akademisk högtid vid Högskolan i Gävle 2024 promoverades följande nya doktorer: Marie Bjuhr, Jimmy Munobwa, Sophie Pagard, Linda Widar,Hadi Amin, Hanna Andersson, Harald Andersson, Sandra Carlos-Pinedo, Daniel Danevad, Lea Fobbe, Ida Johansson, Noah Linder och Gottfried Weinberger.

I sin frånvaro (absens) promoverades också Mattias Bengtsson, Mattias Holmgren och Douglas MacCutheon. Morgan Persson, koncernchef Monitor ERP, promoverades till hedersdoktor. Promotor var dekan Johan Willander.

Fyra professorer installerades av rektor Ylva Fältholm: Marina Heiden, Annika Nilsson, Amir Rostami, och Sofia Wikman.

Vid högtiden diplomerades också tre excellenta lärare diplom: Micael Cronhjort, Jörgen Holmberg och Davoud Masoumi.

Studentkåren delade ut pris till Årets lärare: Jan Sjölund. Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris för 2024 delades ut till professor Amir Rostami. Ceremonimästare var Jonas Kågström.

Läs mer om Akademisk högtid 2024

Sidan uppdaterades 2024-05-02