Forskarna på Slottet tioårsjubilerar

– Utbildning och forskning är viktigt för tillväxt och utveckling i en region och jag är glad att Forskarna på Slottet har fortsatt att utvecklas, det sade förra landshövdingen Barbro Holmberg, när hon gästade mötesserien på slottet i Gävle.

Rektor Ylva Fältholm, prorektor Lars Bengtsson och förra landshövdingen Barbro Holmberg.

Rektor Ylva Fältholm, prorektor Lars Bengtsson mötte förra landshövdingen Barbro Holmberg (till vänster) när Forskarna på Slottet firade tioårsjubileum.

Ett 40-tal personer slöt upp vid det senaste Forskarna på Slottet. Det var som vanligt företrädare för både offentlig sektor och från näringslivet. Mötesplatsen har funnits i tio år och den här kvällen var det två teman som lyftes fram. Dels forskning kring ”Jämlika förutsättningar och deltagande i välfärden”, dels firandet av tioårsjubileet.

Det var Barbro Holmberg som tillsammans med förra rektorn på Högskolan, Maj-Britt Johansson, kom på idén med Forskarna på Slottet.

Förra landshövdingen Barbro Holmberg och landshövding Per Bill.

Det var förra landshövdingen Barbro Holmberg som startade Forskarna på Slottet för tio år sedan. Nuvarande landshövding Per Bill har fortsatt med mötesserien i samarbete med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Plockade lingon

– Jag reste runt i länet och hörde att det fanns ett behov av bättre kontakt mellan näringslivet och Högskolan, berättade Barbro Holmberg. Jag och Maj-Britt var ute i skogarna i Hälsingland en dag och plockade lingon och för att hålla eventuella björnar på avstånd så pratade vi med varandra hela tiden och då föddes bland annat idén till att skapa en ny mötesplats mellan samhälle och akademin just på Gävle slott. Och jag är glad att se att landshövding Per Bill har fortsatt i den andan.

– Jag tycker det är viktigt att fråga sig ”vad säger forskningen” när man står inför en utmaning eller diskussionsfråga, förklarade Per Bill. Det är roligt att vi kan samarbeta och att jag kan erbjuda slottet som mötesplats, så att fler kan komma hit och se slottet också från insidan.

Högskolans rektor Ylva Fältholm menade att den här mötesformen har varit bra för att forskning och samhälle ska kunna mötas.
– I dessa tider av desinformation och hårdnande motsättningar i samhället vill vi föra ut fakta och kunskap. Ikväll ser jag fram emot att höra mer om jämlikhet inom vården och sociala frågor kopplat till utvecklingen av våra städer.

”Vi gör varandra bättre”

Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Gävleborg är en av arrangörerna.

Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Gävleborg.

Vårt samarbete fördjupas tack vare Forskarna på slottet, sade Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Gävleborg.

– Vi har också forskning som uppdrag och i vår organisation har vi för närvarande 130 forskare och de här mötena är bra för att visa hur vi arbetar tillsammans med Högskolan och länsstyrelsen. Vårt samarbete och samskapande fördjupas. Vi gör varandra bättre.

Under de här tio åren har ett stort antal möten ägt rum. Mötesserien har till och med varit på ”turné” till Hälsingland och under pandemin genomfördes samtalskvällarna digitalt.
Konceptet med Forskarna på Slottet har till och med gått på ”export”. Numera finns en liknande mötesplats även i Uppsala berättade landshövding Per Bill innan mötet gick vidare med tre forskarföreläsningar.

Jag och min familj

Ann Lyrberg, doktorand i socialt arbete på HiG och utredare FoU-Välfärd på Region Gävleborg presenterade forskningsprojektet ”Jag och min familj” som pågått sedan hösten 2017. Projektet har utvärderat ett familjebaserat öppenvårdsprogram där familjer med missbruksproblem har deltagit. Totalt 69 föräldrar och 59 barn har deltagit i forskningsprojektet. Resultaten visar på ett bättre familjeklimat och bättre psykisk hälsa för både barn och vuxna.

– Den här modellen har gett positiva effekter i familjerna och framför allt för barnens situation och upplevelser, sade Ann Lyrberg.

Stefan Sjöberg, Ann Lyrberg och Linda Willén.

Stefan Sjöberg, Ann Lyrberg och Linda Willén var de tre forskare som föreläste om social hållbar stadsutveckling, ett familjebaserat öppenvårdsprogram och jämlikhet inom cancervården.

Få ojämlikheter inom cancervården

Forskaren Linda Willén som är överläkare vid onkologikliniken på Gävle sjukhus, presenterade en studie om jämlikhet i vården och överlevnad hos patienter som diagnosticerats med icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att Sverige i hög utsträckning erbjuder en jämlik vård av lungcancer utifrån socioekonomi, ålder och ursprung, när hänsyn tas till patienternas allmäntillstånd och andra faktorer som kan påverka val av vård och behandling.

–Min forskning visar att vi har en jämlik tillgång på vård när det gäller den här typen av lungcancer, förklarade Linda Willén. Vi har unika möjligheter till registerbaserad forskning i Sverige tack vare nationella register, som till exempel lungcancerregistret.

Hur skapa socialt hållbar stadsutveckling?

Den tredje föreläsningen på Forskarna på Slottet den här gången handlade om forskningsprogrammet Urban Commons (urbana gemensamheter) som är en tvärvetenskaplig forskning och samverkan som fokuserar på förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling. Forskaren Stefan Sjöberg är docent i socialt arbete vid HiG. Han beslyste samhällsutvecklingen mot ökande ojämlikhet och polarisering där grupper och områden har marginaliserats. Frågan i forskningsprogrammet är hur man kan vända den utvecklingen.

– Vi måste hitta metoder för att möta behov som finns, sade Stefan Sjöberg. Det handlar om en rättvis fördelning av resurser, ökat demokratiskt inflytande, att återinföra den service som kan ha gått förlorad. Rent konkret kan det handla om att ”ta tillbaka” en plats som domineras av kriminella gäng och hur man kan motverka att ungdomar nyrekryteras till kriminella nätverk.

Magnus Isaksson och Anna Jansson Åkerson.

Magnus Isaksson var med på det första Forskarna på Slottet och Anna Jansson Åkerson var moderator för mötet och är en av dem som varit med och arbetat med mötena på slottet sedan starten.

Forskarna på Slottet skapar nya kontakter

Genom åren finns det exempel på nya och fördjupade kontakter mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor tack vare mötena på Gävle slott där olika intressenter bjuds in beroende på ämnesområde.

– Mötesplatsen på slottet har varit en arena där vi forskare inte bara föreläser för varandra utan där vi möter det omgivande samhället och det har varit mycket givande, sade Magnus Isaksson, akademichef på Akademin för hälsa och arbetsliv på HiG, som var med vid det allra första Forskarna på Slottet.

Spridande av kunskap och att bygga nätverk är syftet med Forskarna på Slottet.

Spridande av kunskap och att bygga nätverk är syftet med Forskarna på Slottet.

TEXT och foto: Tommy Löfgren

Om Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg samarbetar för att näringsliv, samhälle och forskning ska komma samman för att möte framtidens utmaningar. Forskarna på Slottet är en arena som ger ökade möjligheter till kontakt, dialog och samverkan mellan arbetsliv och forskning.

Läs mer om Forskarna på slottet

Sidan uppdaterades 2024-04-24