Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Mellansvenska Handelskammaren samarbetar för att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv.

Forskarna på slottet april 2023

Nu bjuder vi in företagare och andra aktörer till temakvällar på Gävle Slott. I fokus står aktuell forskning, innovation och samarbete.

Aktuella seminarier 2024

Tema: Jämlika förutsättningar och deltagande i välfärden.

Datum: 22 april
Tid: 16.30-20.00
Plats: Gävle Slott

Läs mer om seminariekvällen Länk till annan webbplats.

Det är en glädje att kunna skapa en mötesplats där forskare, politiker och näringsliv kan diskutera forskning, viktiga frågor och lära av varandra.

Per Bill, landshövding Länsstyrelsen Gävleborg

Som hela regionens högskola är vi angelägna om att vår forskning kommer till nytta för regionens utveckling. Forskarna på slottet ger goda möjligheter till att kontakter och samarbeten skapas mellan forskning och arbetsliv.

Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

I Gävleborg har vi en hög kompetens inom många områden. Länet står samtidigt inför många utmaningar som vi behöver lösa tillsammans. Mötesplatser som Forskarna på slottet där tankar, kunskap och idéer kan delas är viktiga för att dessa utmaningar ska kunna mötas.

Göran Angergård, regiondirektör Region Gävleborg

Inspirerade till samarbete

- Jag blev inspirerad vid Forskarna på Slottet, bollade idéer med Högskolan vilket ledde till ett samarbete, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö vid Gävle kommun.

Jag blev inspirerad vid Forskarna på Slottet, bollade idéer där med samverkansansvariga Anna Jansson Åkerson, vilket ledde till ett samarbete i forskningsprogrammet om flexibelt arbete, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö vid Gävle kommun.

Kommunen hade ett stort intresse av att undersöka vad flexibelt arbete innebär för medarbetarna och "Forskarna på slottet" gav den avgörande kontakten med Högskolans forskare.

En kontakt och ett samarbete som leder till forskningsprogrammet "Flexibelt arbete" där en forskargrupp under ledning av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, under sex år, hos en stor grupp anställda, ska undersöka det flexibla arbetets möjligheter och risker.

Jag känner mig lite stolt att det som började med en inspirerad idé, med Högskolans engagemang, har fått det här resultatet. Nu är min förhoppning att forskningen ska kunna hjälpa oss förbättra situationen för våra medarbetare, inte minst viktigt nu under pandemin, säger Eva Jackson.

Forskarna på slottet - en fantastisk möjlighet
Gunnar Bergström, är professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och projektledare för forskningsprogrammet. Han ser "Forskarna på slottet" som en fantastisk möjlighet att som forskare få en chans att tala till en intresserad publik från det omgivande samhället.

Vår forskning kräver samarbete med organisationer för att den ska bli tillämpbar, så samarbetet med kommunen var jätteviktigt. Vi sticker ut då det här är forskning som direkt kan implementeras/användas i arbetslivet, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap.

Det här är ett jättebra exempel på samverkan och vad Forskarna på Slottet kan resultera i. Vi har några fina exempel på samarbeten som har startat med detta, och tillfället när Eva Jackson och jag möttes och såg möjligheter till samverkan är ett av dem, säger Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig på Högskolan.

Flexibelt arbete
Flexibelt arbete är ett forskningsprogram som vill undersöka möjligheter och utmaningar med nya arbetsformer och anställningsformer i det moderna arbetslivet.

Projektet, i samarbete med sektorn Livsmiljö, Gävle kommun, där också andra delar av kommunen, tillsammans med kommunala bolag och stora företag är med, ingår i Högskolan i Gävles stora forskningsprogram om flexibelt arbete och finansieras av Forte och i delar av AFA försäkring, med cirka 18 miljoner kronor fördelat över sex år.

Mer information om Flexibelt arbete

Tidigare seminarier

Digitalisering av svensk hälso- och sjukvård

Hur påverkas vårdpersonal och användare när vården digitaliseras? Den 7 november genomfördes Forskarna på slottet där aktuell forskning inom området diskuterades.

Digitalisering är något som berör alla sektorer av samhället och även hälso- och sjukvården. Digitaliseringen ger en mängd fördelar och möjligheter, men kräver också utveckling och ändrade arbetssätt. Det finns också varierande möjligheter för brukare att ha fördel och dra nytta av de möjligheter som öppnas. Hos vårdgivaren ställs också nya krav på såväl teknik som arbetssätt.

Program
Under kvällen berättade tre forskare från Högskolan i Gävle och Region Gävleborg var forskningen om dessa frågor befinner sig.

 • Inledande presentation av forskningsprogrammet ”Digital Shapeshifting”. Digitalisering, en komplex samhällsutmaning - hur kan vi nyttja dess möjligheter samtidigt som vi hanterar risker och utmaningar. Annakarin Olsson
 • Nya digitala arbetssätt inom svensk hälso- och sjukvård – hur skapar man en inkluderande och tillgänglig digital vård?
  Annica Björkman
 • Vad händer med arbetsmiljön i samband med digitalisering
  Maarit Wirkkala
 • Min vård Gävleborg och 1177.se
  Maarit Wirkkala och Annica Björkman

Presentationer från kvällen Powerpoint, 8 MB.

Miljöexponering i hållbar stadsplanering

Den 18 april 2023 genomfördes ett Forskarna på slottet under temat: Miljöexponering i hållbar stadsplanering. Medverkande forskare var Stephan Barthel, professor miljövetenskap, Högskolan i Gävle och Colum Walsh, professor i genetik och forskningshandledare, Region Gävleborg.

Hur påverkar stadsplanering dina gener? Vad kan vi lära av de spår som bland annat vår närmiljö lämnar i våra gener för att utveckla våra städer både för människans välbefinnande och samtidigt minska vår klimatpåverkan? Du som är nyfiken på aktuell forskning om hur våra gener påverkas av omgivningen och hur forskning om hållbara städer kan använda sig av detta är välkommen till en kväll på Gävle Slott.

Program
Epigenetik: samspelet mellan arv och miljö
Vi vet att vi får många egenskaper från våra föräldrar men visste du att miljö och beteende också kan lämna spår i dina gener? Den senaste forskningen visar att många stressmoment vi utsätts för lämnar kännbara förändringar i generna, förändringar som går att läsa av månader eller till och med flera år efteråt! Med rätt teknik kan vi nu avgöra om människor har blivit utsatta för miljögifter, näringsbrister eller andra problem i sin omgivning. Att kunna skapa dessa så kallade epigenetiska profiler kan ge oss nya insikter och vara till nytta i allt från medicin till stadsplanering.
Colum Walsh, professor i genetik och forskningshandledare Region Gävleborg.

Hållbar stadsutveckling för både människan och miljön – hur går det till?
Stephan Barthel forskar om hur utveckling av städernas naturmiljöer kan erbjuda nya sammanhang och beteenden för människor och hur det kopplar till en globalt hållbar utveckling. Han vill förstå och vara med och driva en hållbar stadsutveckling för lokala ekosystem, människors välbefinnande och för städernas förnyelseförmåga. Hur kan man skapa platser där människor trivs att leva, verka och bo, samtidigt som vi radikalt minskar vårt klimatavtryck?
Stephan Barthel, professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Vätgasens betydelse i samhällsomställningen

Här hittar du dokumentation från seminariet Vätgasens betydelse i samhällsomställningen som genomfördes digitalt den 21 september 2021.

Under ledning av Region Gävleborg har industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige gått samman i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley. Syftet är att bidra till fossilfri industriproduktion, gröna transporter och stabila energisystem för ett hållbart samhälle.

Hur kan vätgas bidra till att sänka koldioxidutsläpp?
Vad säger forskningen om vätgas?
Kan min verksamhet ha nytta av detta och vara del i samarbetet?

Seminariet inleddes med en paneldiskussion med forskare från Högskolan i Gävle samt företrädare från olika företag. I panelen deltog:
Mats W Lundberg, Sandvik, Peder Zandén Kjellén, Högskolan i Gävle, Karl Hillman, Högskolan i Gävle, Anders Lugnet, Ovako, Linda Astner, Gävle Hamn, Maria Brolin, Svea Vind Offshore

Presentationer
Efter den inledande diskussionen fördes parallella diskussioner med forskare från Högskolan i Gävle under tre olika teman:

Presentationer
Vätgasens roll i energisystemet och samhället Pdf, 3.3 MB.
Vätgas i industrin Pdf, 2.1 MB.
Vätgas i transportsystemet Pdf, 3.3 MB.

Att fatta beslut i osäkra tider

Den 16 december genomfördes lunchseminariet: Att fatta beslut i osäkra tider. Här kan du ta del av presentationen som forskarna använde vid seminariet.

Magnus Hjelmblom, Ulla Ahonen-Jonnarth och Fredrik Bökman, som forskar och undervisar i ämnet besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle, deltog i seminariet. De delade med sig av kunskaper om verktyg och modeller för beslutsfattande under osäkerhet.

Se presentation från seminariet Pdf, 2.3 MB.

Distansarbete i Coronatider - möjlighet och utmaning

Den 9 juni genomfördes ett digitalt Forskarna på slottet. Här kan du ta del av hela seminariet i efterhand.

Coronan har tvingat många i arbetslivet till mer distansarbete och fler digitala möten. Hur påverkar det vårt psykosociala och ergonomiska välmående? Påverkas vår prestation? Vad ska du tänka på som arbetstagare och arbetsgivare i detta?

Det samtalar vi om under ett digitalt och interaktivt lunchmöte från Gävle Slott. Landshövding Per Bill leder samtalet med forskare och representanter från näringslivet.

Forskarna Gunnar Bergström och Marina Heiden, professor respektive docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle deltar och delar med sig av kunskap och erfarenhet kring distansarbete. Dessutom deltar Anna-Karin Eriksson, HR-chef på Senseair.

Forskarna på slottet 2019

Hållbart värdeskapande och cirkulära affärsmodeller

Här hittar du dokumentation från forskarna på slottet den 1 november 2019 med tema: Hållbart värdeskapande och cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär ekonomi- för ett hållbart företagande
Johan Brändström, doktorand inom cirkulär ekonomi, Högskolan i Gävle.
Johan Brändström presentation Powerpoint, 895.4 kB.

Tre exempel på cirkulära affärsmodeller och återbruksförsäljning
Arne Fagerström Ek.Dr., professor i redovisning, Företagsekonomi Högskolan i Gävle.
Arne Fagerström presentation Powerpoint, 156.6 kB.

Hälsoekonomi
Anders Wimos presentation Powerpoint, 2.1 MB.

Så skapar cirkulära affärsmodeller framgångsrika företag
Anna Gustavsson, projektledare, Fiber Optic Valley/RISE och Nicklas Tarantino, affärsutvecklare, Triple Steelix.
Anna Gustavsson och Nicklas Tarantionos presentation Powerpoint, 2.1 MB.

Teknologi i välfärden

Den 17 september 2019 genomfördes forskarna på slottet med tema: Teknologi i välfärden.

Möjligheter med välfärdsteknologi och samverkan
Anette Wikblom, chef Omvårdnadsförvaltningen och Andreas Örnehag utredare, Sandvikens kommun
Anette Wikblom och Andreas Örnehags presentation Powerpoint, 273 kB.

Från teknik till användning för nytta i olika branscher
Jörgen Holmberg fil dr. i ämnet Informationssamhället och lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Lakan med sensorer- ny teknologi för att undvika trycksår
Eva Sving med. dr och chefssjuksköterska och Catrine Björn med. dr och studierektor Region Gävleborg
Eva Sving och Catrine Björn presentation Powerpoint, 7.6 MB.

Förstärkt verklighet (AR), ett verktyg för hälsofrämjande tjänster?
Sven Blomqvist, med. dr och lektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Pontus Jonsson, fysioterapeut Capio.
Sven Blomqvist och Pontus Jonsson presentation Powerpoint, 166.6 kB.

Lönsamma och hållbara företag 19 mars 2019

Här hittar du dokumentation från seminariet Lönsamma och hållbara företag 19 mars 2019 som hölls på Rottneros vid Vallviks bruk.

Drivkrafter för företags hållbarhetsarbete
Rodrigo Lozano, professor industriell ekonomi, presentation Powerpoint, 3.8 MB.

Ansvar för hållbarhet kräver uppföljning och redovisning
Arne Fagerström, professor företagsekonomi presentation Powerpoint, 267.3 kB.

Forskarna på slottet 2018

Hälsofrämjande arbetsliv

Här hittar du dokumentation från seminariet Hälsofrämjande arbetsliv 9 oktober 2018.

Ny på jobbet, hur förstå och stödja det?
Göran Fransson, professor didaktik, presentation Powerpoint, 4.5 MB.

Så mår vi på jobbet i Gävleborg
Katarina Wijk, presentation Powerpoint, 10.3 MB.

Stress i arbetslivet
Gunnar Bergström, professor arbetshälsovetenskap, presentation Powerpoint, 1.6 MB.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Nader Ahmadi, generaldirektör, presentation Powerpoint, 5.3 MB.

Hälsingegårdar förr och nu – om måleri, religion och framtid

Här hittar du dokumentation från seminariet Hälsingegårdar förr och nu – om måleri, religion och framtid på Hälsinglands museum 23 maj 2018.

Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar– en holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv
Annelie Palmsköld, presentation Powerpoint, 4.1 MB.

Hur påverkar fukt och klimat världsarvet– hur får vi det att hålla så länge som möjligt?
Jan Akander, presentation Powerpoint, 6.7 MB.

Inflyttade turismentreprenörer i Gävleborg – möjligheter och utmaningar
Karin Tillberg Mattsson, presentation Powerpoint, 3.1 MB.

Samtal om judisk och kristen tradition i Hälsingegårdar och i konsthistorien

Smarta och hållbara städer

Här hittar du dokumentation från seminariet Smarta och hållbara städer 27 mars 2018.

Stadsmiljöers påverkan på upplevelser och välbefinnande
Karl Samuelsson, presentation Pdf, 12.3 MB.

Hälsa, ohälsa och det goda åldrandet i staden
Presentationsmaterial Pdf, 3.6 MB.

Hur påverkar luftföroreningar KOL-patienters hälsa
Hirsh Koyis, presentation Pdf, 1.4 MB.

Teman för Forskarna på slottet 2014-2017

 • Dagens unga och framtidens arbetsliv - 9 maj 2017
 • Hållbar logistik och infrastruktur - 23 februari 2017
 • Hälsofrämjande arbetsliv - 22 november 2016
 • Att skapa konkurrens- och innovationskraft genomhållbara och förtroendefulla affärsrelationer - 10 mars 2015
 • Byggd miljö— energianvändning i små- och medelstora företag - 29 januari 2015
 • Vad vinner företag och medarbetare på en god arbetsmiljö? - 30 oktober 2014
 • Hur kan vi arbeta med innovationer, utveckling av spännande produkter och kommersialisering? - 6 maj 2014

Kontaktperson

Joakim Helmbrant, profilbild

Joakim Helmbrant

Samverkansspecialist

Logga Länsstyrelsen
Logga Region Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-04-22