Industrisamtalet

Industrisamtalet är en mötesplats mellan akademi och industri i syfte att bland annat långsiktigt säkra kompetens-försörjningen i regionen.

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin. Från 2023 är även Högskolan i Dalarna med i konceptet.

Till Industrisamtal inbjuds ledande personer inom industrin för att tillsammans med Högskolorna hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Industrisamtalet syftar till att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen genom att industri och akademi för kontinuerliga samtal på såväl strategisk som taktisk nivå.

Tidigare industrisamtal

Kompetensförsörjning för den gröna omställningen

Bild från Industrisamtalet i Hofors Växthuset

Bild från Industrisamtalet i Hofors Växthuset

Panel med bland annat Niclas Björsell och Patrik Thollander, Högskolan i Gävle och Chris Bales, Högskolan Dalarna

Panel med bland annat Niclas Björsell och Patrik Thollander, Högskolan i Gävle och Chris Bales, Högskolan Dalarna

Industrisamtalet diskussioner mellan näringsliv och forskare

Industrisamtalet diskussioner mellan näringsliv och forskare

Det krävs fler temadagar och en gemensam struktur för att Högskolan i Gävle och företagare tillsammans ska hitta matchningar som kan bidra till kompetensförsörjning i regionen. Det kunde deltagarna som deltog i Högskolans nya mötesforum Industrisamtalet konstatera.

– Ett tätt samarbete med Högskolan kommer att vara bra och viktigt oss för framtiden, säger Håkan Flink på ABB Power Grids som deltog i Högskolans och Mellansvenska Handelskammarens nya mötesforum Industrisamtalet.

Tema: Människan villkor i produktionen

Den 27 mars arrangerades det andra Industrisamtalet på Högskolan. Närmare 30 personer hade samlats för att prata om människans villkor i produktionen. För trots robotisering och digitalisering inom industrin så är människans insats i produktionen mycket viktig.

– Det har varit en inspirerande eftermiddag med bra information och bra diskussioner. Vi sitter med samma problematik oavsett om vi jobbar inom offentliga verksamheter eller i privata företag, säger Hanna Meuser, kompetensförjningschef på SMT, som var en av deltagarna i Högskolans andra Industrisamtal.

Kontaktperson

Joakim Helmbrant, profilbild

Joakim Helmbrant

Samverkansspecialist

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin.

Från 2023 är även Högskolan i Dalarna med i konceptet.

Logo Högskolan i Dalarna
Logo Mellansvenska Handelskammaren

Sidan uppdaterades 2024-04-22