Temadagar

För att skapa samarbeten behöver vi mötas. Här är några exempel på mötesplatser som vi arrangerar inom Tekniksamverkan.

Våra studenter och forskare får ofta bra idéer genom samverkan och vi tror att även ni i näringslivet hittar spännande frågor. Här berättar vi mer om hur vi brukar mötas.

Information och samtal

Vi arrangerar olika samverkansaktiviteter både på Högskolan och i regionen. Under en samverkansträff ses vi för att informera om vad som är aktuellt hos oss och för att få veta mer om er. Våra temadagar viks för specifika ämnesområden inom både forskning och utbildning. Exempel på temadagar är bland annat Co-op-dagen som är en återkommande aktivitet. Länk till annan webbplats.

Besök och evenemang i regionen

Vi försöker även medverka vid lokala näringslivsträffar och kontaktskapande evenemang hos kluster och andra aktörer. Vi och våra kollegor besöker gärna er och välkomnar tips på bra mötesarenor. Vill du att vi möter er på plats i er verksamhet bokar vi gärna ett möte.

Ingenjörsaktiviteter och rekrytering

Under läsåret arrangerar vi ingenjörsaktiviteter Länk till annan webbplats. i regionen och på Högskolan för presumtiva studenter. I samarbete med näringslivet berättar vi om våra teknik- och ingenjörsutbildningar medan våra företagare berättar om sina tankar och behov av framtida kompetens.

Examensveckor

I slutet av vårterminen presenterar våra sistaårsstudenter sina examensarbeten. Dagarna är öppna för våra studenter och för intresserade från näringslivet. Här kan du få idéer till kommande examensarbeten eller annan samverkan.

Kontaktpersoner

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Verksamhetsutvecklare

Kontaktpersoner

Anna Näsman, profilbild

Anna Näsman

Samverkansansvarig

Sidan uppdaterades 2024-04-22