Prisad arkitekt och forskare ny gästprofessor vid Högskolan i Gävle

Hur kan en stads form stötta eller sätta gränser i människors vardag? Den frågan ställer sig Lars Marcus, arkitekt, professor i stadsbyggnad och ny gästprofessor samt ledare för forskningsprogrammet Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Lars Marcus.

Lars Marcus. Foto: Anna Sällberg

– Jag har inte riktigt den traditionella arkitektingången med stort intresse för att gestalta byggnader, utan jag har alltid haft ett stort intresse för hur samhället tar form i den byggda miljön, hur livet lämnar avtryck i den fysiska materialen helt enkelt. Det har också varit mitt intresse i forskningen, hur fysisk byggd form både är ett avtryck av människors liv och hur den i sin tur formar livet, säger han.

Lars Marcus är arkitekt, utbildad vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) med examen 1989. Han har sedan läst forskarutbildning och efter disputationen 2000 har han varit anställd vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han forskat om hur den byggda staden påverkar tillvaron för människorna i samhället.

Prisad för sin bok

Nyligen fick Lars Marcus ta emot det så kallade Kritikerpriset som delas ut av Sveriges Arkitekter. Han fick utmärkelsen för sin bok Städernas stenar.

– Boken handlar mycket om att om vi kan förstå sambanden mellan byggd form och människors vardag, så kan arkitektur och stadsbyggande bli ett viktigt politiskt verktyg, exempelvis relaterat till dagens stora utmaningar och behovet av omställning av samhället, säger han.

Ska jobba med Urban Studio

Han är nu anställd på deltid vid Högskolan i Gävle för att bidra med sin stadsbyggnadskompetens till forskningsprogrammet Urban Studio, som fokuserar just på hållbar stadsutveckling.

– Mer konkret ska jag bidra till att sammanfatta det område vi kallar ”social-ekologisk urbanism”, dels i ett bokmanus, dels i ett forskningsprogram och fokus kommer att vara att driva en serie minisymposier inom ämnet.

Text: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-05-03