Sök

Skriva referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det akademiska arbetssättet innebär bland annat att visa att du känner till den forskning som har gjorts inom kunskapsområdet.

Referatteknik och citering

I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.

Att citera

Vad är skillnaden mellan att använda referat och citat?

 • Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit
 • Ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord.

Att referera

Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du skriver om och stödjer dina argument. Du formulerar vad andra har skrivit genom att använda egna ord och referatmarkörer. Dina referat är integrerade i sammanhanget genom att du kommenterar dem i någon mening. Referat används för att underbygga argument och belägga åsikter.

Referenssystem och referatmarkörer

När du refererar måste du tala om när du använder tankar eller ord från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referatmarkörer. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. Inom elektronik och elektroteknik, och till viss del också inom datavetenskap används IEEEs referenssystem.

Tips på referatmarkörer

Referatmarkörer är fraser som talar om vem information som du återger kommer ifrån. Exempel på referatmarkörer är:

 • Flera studier har visat (Johnsson 2009, Smith 2012) att …
 • Författaren (Karlsson 2003) …
 • Vidare påstår Andersson (1973) att …
 • Enligt vad Karlsson (2003) menar så …
 • Smith (2013) skriver också ...

Referenshantering med Mendeley och Zotero

Med hjälp av olika referenshanteringssystem kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel.

På biblioteket kan du få hjälp med att använda Mendeley men när det gäller Zotero hänvisar vi till den hjälp som finns på nätet.

Mendeley
 • Mendeley är ett gratisprogram som finns i två versioner, Mendeley Desktop och Mendeley Reference Manager.

Mendeley Desktop
Mendeley Desktop har funnits länge och har tillägg för Word och LibreOffice som du använder för att infoga källhänvisningar och litteraturförteckningar i ditt dokument.

Mendeley Desktop är installerat på datorerna i biblioteket och i de allmänna datorsalarna. Det stöds dock inte längre av vissa nyare operativsystem.

 • Mendeley Reference Manager
  Mendeley Reference Manager är nyare och har ett tillägg för Word. Tillägget heter Mendeley Cite och är fortfarande under utveckling. Grundläggande funktioner som att infoga källhänvisningar och litteraturförteckningar finns, medan vissa andra funktioner som att byta språk för referenserna till svenska än så länge saknas.
 • Observera att det inte är möjligt att installera Mendeley Cite om du är student och använder Microsoft Office-paketet som Högskolan tillhandahåller.
 • Till Mendeley Reference Manager

Kom igång med Mendeley

Zotero

Guider och lathundar till olika referenssystem

Skrivarverkstaden

Om du behöver hjälp med ditt skrivande kan du vända dig till Skrivarverkstaden.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-05-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)