Ämnesguide i utbildningsvetenskap för externa användare

Vill du få tillgång till forskning inom utbildningsvetenskap, men är en extern användare som saknar användarkonto vid Högskolan i Gävle? Här hittar du information om olika databaser och resurser, samt hur du ska göra för att komma åt dem.

Tillgång till forskning för dig som inte är student eller personal på Högskolan i Gävle

Här hittar du en kort film som beskriver hur du kan göra för att hitta artiklar, avhandlingar och annat vetenskapligt material. Samma information finns också längre ned på sidan.

Discovery är bibliotekets samsökningstjänst som du kan använda för att göra en bredare sökning i flera databaser och ämnesområden samtidigt. En del av materialet är fritt tillgängligt i fulltext och ytterligare en del av materialet kan du komma åt om du befinner dig på plats på högskolebiblioteket och loggar in med ett så kallat gästkonto.

Bibliotekets böcker

I bibliotekets katalog kan du söka efter tryckta böcker på Högskolans bibliotek.

Libris

Libris är den nationella bibliotekskatalogen där du hittar alla böcker som är utgivna i Sverige. Här finns bland annat avhandlingar och rapporter, många av dem tillgängliga i fulltext. De som inte finns tillgängliga i fulltext är det ofta möjligt att fjärrlåna via ditt lokala folkbibliotek.

ERIC

Eric är en stor, internationell databas inom utbildningsvetenskap. En del av materialet är fritt tillgängligt i fulltext och ytterligare en del av materialet kan du komma åt om du befinner dig på plats på högskolan och loggar in med ett så kallat gästkonto.

NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care)

Här finns skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg. En del av materialet finns fritt tillgängligt i fulltext.

Skolforskningsportalen

I Skolforskningsportalen finns fritt tillgängliga systematiska översikter och andra forskningssammanställningar från Skolforskningsinstitutet.

Swepub

I Swepub finns forskningspublikationer från svenska lärosäten. En del av materialet är fritt tillgängligt i fulltext och ytterligare en del av materialet kan du komma åt om du befinner dig på plats på högskolan och loggar in med ett så kallat gästkonto. Rapporter och avhandlingar som inte finns tillgängliga i fulltext är det ofta möjligt att fjärrlåna via ditt lokala folkbibliotek.

På Skolverkets webbplats finns en lista över olika söktjänster som du kan använda dig av för att hitta forskning om skolan.

Om du hittat en artikel men inte kommer åt den i fulltext

Om du inte kommer åt fulltext till en artikel eller annan publikation via länken i databasen kan du prova att få tillgång till den på andra sätt.

Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material. Om du inte hittar artikeln du är intresserad av i en fulltextversion, kan du testa att söka i Google Scholar och se om den finns tillgänglig i fulltext där.

Om du befinner dig på högskolan kan du logga in via gästkonto för att få tillgång till ytterligare material i fulltext. Det är viktigt att du går till Google Scholar via en länk på bibliotekets webbplats för att detta ska fungera.

Installera ett webbläsartillägg som till exempel Google Scholar-knappen, Open Access Button eller Unpaywall.

När du har installerat tillägget visas en knapp i din webbläsare som du kan klicka på för att se om det finns en fritt tillgänglig version av publikationen någon annanstans.

Det kan till exempel vara en manuskriptversion av en artikel som har gått igenom vetenskaplig granskning (peer review), men saknar tidskriftens formgivning och sidnumrering.

Här finns information om Google Scholar-knappen Länk till annan webbplats.

Här finns information om Open Access Button Länk till annan webbplats.

Här finns information om Unpaywall Länk till annan webbplats.

Om du har möjlighet att besöka Högskolan i Gävle kan du få ett gästkonto i biblioteket, som ger dig tillgång till de databaser, tidskrifter och annat digitalt material som Högskolan prenumererar på. Gästkontot är giltigt i 12 timmar och endast på plats på Högskolebiblioteket. Kom ihåg att ta med dig legitimation.

Läs mer om datorerna i biblioteket och hur du skriver ut

Ditt lokala folk- eller skolbibliotek kan ha möjlighet att låna in artiklar, böcker och annat material från andra bibliotek genom fjärrlån.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22