Search education

Choose search type

Your search resulted in 375 hits.

Filter result

Dataanalys och statistik för ekonomer 15 cr

No information.

Ledarskap och Organisation C 7.5 cr

Kursen har en beteendevetenskaplig tonvikt och behandlar den samtida ledningsfunktionens roll och innehåll. Aktuella frågor av avgörande betydelse för ledar...

Externredovisning C 7.5 cr

No information.

Brand Management C 7.5 cr

This course is delivered by focusing on a number of issues such as: • the concept of brand management including themes such as brand assets (awareness and ...

Project Management C 7.5 cr

Upon successful completion of the course, students will be able to: - have a detailed understanding of project management concepts from a contextual, global...

Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 cr

Beskrivning saknas.

Redovisningsteori C 7.5 cr

No information.

Financial Management C 7.5 cr

This course takes on the perspective of the financial managers of firms, and provides an up-to-date coverage of issues, problems, and opportunities concernin...

Ekonomprogrammet 180 cr

No information.

Socionomprogrammet 210 cr

No information.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >
Published by: Gustav Jappevik Page responsible: Veronica Liljeroth Updated: 2020-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)