Meröppet på biblioteket

Meröppet innebär att biblioteket håller lokalerna öppna för självservice även när informationsdisken är obemannad. På vardagar är det öppet för alla, och studenter och anställda som har ett HiG-kort kan använda bibliotekets lokaler även på lördagar.

Om du behöver hjälp av personalen

Om du behöver hjälp med informationssökning, lån eller andra biblioteksärenden får du besöka oss under våra bemannade öppettider.

Kan du inte besöka oss när informationsdisken är öppen? Kontakta oss på biblioteket@hig.se eller 026-64 85 48.

Självbetjäning under meröppet

  • Använd våra självbetjäningsautomater för utlån och återlämning.
  • Vill du återlämna böcker under meröppet, men saknar passerkort? Eller kan du inte återlämna dem i självbetjäningsautomaten? Lämna böckerna i återlämningsskåpet utanför östra sidoentrén. Observera dock att boken inte blir återlämnad förrän personalen åter bemannar informationsdisken.
  • Tänk på att du kanske hittar svar på dina frågor på vår webbplats om exempelvis informationssökning, utskrifter eller annat.

Vem kan besöka biblioteket under meröppet?

Alla är välkomna till biblioteket måndag–fredag. På lördagar är högskolans entréer låsta och det är enbart studenter och anställda med HiG-kort som har tillgång till bibliotekets lokaler. För att komma in i lokalerna på lördagar använder du ditt HiG-kort i kortläsaren utanför entrén och slår din kod.

Vad gör du om något händer?

Väktare går sporadiska kontrollrundor i byggnaden, går igenom lokalen när de stänger biblioteket, samt går att nå på telefon 070-656 15 00.

Om något skulle gå sönder, slutar fungera, eller om något annat händer som du tror personalen behöver veta, meddela oss på adress biblioteket@hig.se.

  • Vid akut fara för liv, egendom eller miljö, ring alltid 112
  • Vid annan allvarlig händelse eller vid akut behov av väktarstöd, ring Högskolans larmnummer 070-656 15 00
  • Vid akuta ärenden gällande byggnaden, som till exempel risk för vattenskada, ring Akademiska hus 010-557 24 00

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Trivselregler i biblioteket

Alla har vi ett gemensamt ansvar för trivseln i biblioteket. För att vi ska kunna skapa en bra studie- och arbetsmiljö tillsammans, finns det trivselregler som man ska respektera vid sitt besök i högskolebiblioteket.

Läs våra trivselregler här

Sidan uppdaterades 2024-04-22