Om biblioteksbyggnaden

Biblioteksbyggnaden stod klar i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater.

Högskolan i Gävles bibliotek byggdes år 2005. Det ritades av arkitektfirman Tirsén & Aili Arkitekter i Luleå och byggherre var Akademiska Hus Uppsala.

Biblioteket har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet sedum. Bibliotekets yta är 3 861 kvadratmeter och dess totalyta är 5 155 kvadratmeter.

Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23.

Sedumtak

Biblioteket har ett sedumtak, sedum är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter där bland annat olika arter av fetknopp ingår. På vintern håller sedumtaket snön på plats så att det blir mindre risk för snöras. Taket återställer också den grönyta som gick förlorad när huset byggdes på gårdens gräsmatta.

Belysning

I bibliotekets arbetsrum, grupprum och toaletter tänds lamporna automatiskt när man går in i rummet. Hyllbelysningen är kopplad till rörelsesensorer som tänds när besökare rör sig bland hyllorna.

Luft och temperatur

Alla rummen är anpassade för att ha ett bra inomhusklimat. Tilluft, alltså frisk uteluft, skickas in i alla rum som används. Luftcirkulationen i arbetsrummen ökar när någon befinner sig där och minskar när de är tomma.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Mer information om Högskolan miljöarbete


Om du vill veta mer om bibliotekets miljöarbete kontakta Karin Meyer Lundén: karin.meyer@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-04-21