Hämta ut ditt HiG-kort

På Högskolan i Gävle används ett passerkort, HiG-kortet. Du använder det för att komma in i datorsalarna och för att göra utskrifter. Kortet kan du hämta ut i receptionen efter det att du skapat ditt användarkonto.

HiG-kortet fyller flera funktioner

För att kunna hämta ut ditt kort så måste du vara registrerad på minst en kurs. Du registrerar dig i studie­dokumentations­systemet Ladok. Du kan registrera dig på kurs tidigast två veckor innan kursstart. För att vara säker på att dina uppgifter har hunnit föras över mellan systemen så rekommenderar vi att du hämtar ut ditt kort tidigast i samband med terminsstarten. Kortet är gratis för alla studenter och är användbart för dig som kommer att vara på campus.

Passerkort

HiG-kortet fungerar som passerkort. Som student kommer du in på Högskolan med hjälp av HiG-kortet, alla dagar mellan klockan 05.00–24.00. Du har också tillgång till Högskolans allmänna datorsalar.

Kopiering och utskrifter

Det finns flera multimaskiner för kopiering och utskrifter runt om på campus där du kan använda ditt HiG-kort.

Så här skriver du ut och fyller på ditt kort

Hämta ditt HiG-kort

Du kan hämta ut ditt HiG-kort på två sätt:

  1. Hämta ut ditt HiG-kort i receptionen. Du måste vara registrerad i Ladok och kunna legitimera dig för att hämta ut kortet.

  2. Är du distansstudent? Då kan du beställa ditt HiG-kort på etools.hig.se. Där loggar du in med ditt användarkonto och lösenord. Du måste vara registrerad i Ladok för att beställa ditt kort. HiG-kortet skickas hem till din folkbokföringsadress. Beräknad handläggningstid är 1-3 dagar samt postgång.

Observera att om du vill hämta ditt HiG-kort i receptionen så ska du inte beställa det via etools.se

Kontaktperson

Reception

Vi finns i Rävhallen vid huvudentrén

Sidan uppdaterades 2024-03-07