Tjänster och system

Som student vid Högskolan i Gävle kan du utföra de flesta av dina ärenden via webben. Du kan till exempel kontrollera ditt schema, anmäla dig till tentamen och registrera dig på kurser. Nedan hittar du flera av de tjänster du erbjuds.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används vid Högskolan i Gävle och där du som student bland annat hittar kursinformation, studiematerial och olika examinationer.

Läs mer om Canvas

Ladok

Ladok använder du bland annat för att registrera dig på dina kurser, anmäla dig till tentor och för att se dina studieresultat.

Läs mer om Ladok

Tentamensanmälan

Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. Anmälan till sals­tentamen är obligatorisk och för att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation.

Läs mer om tentamen

Digital uthämtning av tentamen

Under 2024 går Högskolan över till digital utlämning av rättade tentor. Under övergångsperioden kan det vara så att du hämtar ut vissa av dina tentor digitalt via portalen medan andra fortfarande skickas till din hemadress med post.

Läs mer om Scannexams

Ditt schema/schemavisning via Kronox

Som student på Högskolan i Gävle hittar du tentaschema och ditt personliga schema via det webbaserade systemet Kronox. Tjänsten finns även som app.

Läs mer om Kronox

Support för studieadministrativa frågor

Den enklaste kontaktvägen för att få svar på dina studieadministrativa frågor är att använda Högskolans supportsystem. Systemet används av de flesta funktionerna på Högskolan. Via supporten kan du till exempel få svar på frågor som rör studieadministration, Canvas eller biblioteket.

Mer om support för studieadministrativa frågor

It-support

Till It-support vänder du dig vid frågor och ärenden som rör it, till exempel trådlöst nät, användarkonto och liknande. Den enklaste kontaktvägen är att använda Högskolans supportsystem.

Läs mer om It-support

Digital signering

Som student på Högskolan i Gävle har du tillgång till tjänsten Edusign som kan användas för att digitalt skriva under PDF-eller XML-dokument.

Läs mer om Edusign (digital signering)

Utskrifter och kopiering

All utskrift, kopiering och skanning kan du göra på någon av Högskolans multimaskiner. Du skriver ut till en skrivarkö och du hämtar dina utskrifter på vilken multimaskin som helst.

Läs mer om Eduprint

Webbmöten via Zoom

Zoom är en webbmötestjänst som stödjer de flesta enheter för att kommunicera med ljud och bild även över långsamma förbindelser. Zoom finns även som app att ladda ned, vilket är att rekommendera.

Läs mer om Zoom

Sidan uppdaterades 2024-05-15