Digital utlämning av tentamen

Högskolan börjar gå över till digital utlämning av rättade tentor. Detta görs stegvis under 2024.

Övergång till digital utlämning

Under övergångsperioden kan det vara så att du hämtar ut vissa av dina tentor digitalt via portalen medan andra fortfarande skickas till din hemadress med post.

Den första versionen av tentan som du ser i portalen är en säkerhetskopia. Tentan skannas in på nytt när den är rättad, och då ser du i stället den rättade versionen i tentaportalen.

De inskannade tentorna lagras i det digitala arkivet i två år, och gallras därefter automatiskt.

Om du har frågor

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-03-18