Bibliotekets ämnesguide i datavetenskap

I ämnesguiden för datavetenskap hittar du bibliotekets sökguide samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Du får även förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom datavetenskap.

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera från olika förlag.

Till bibliotekets databassida

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma, så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Söka hemifrån

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Till Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.

Till Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du söker hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under inställningar.

Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom data- och informationsvetenskap

ACM Digital Library / Guide to Computing Literature Länk till annan webbplats.
Innehåller förlagets egna tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap i fulltext i kombination med en referensdatabas som täcker tidskrifter samt böcker, avhandlingar, konferensserier och rapporter inom datavetenskap från andra förlag.

CoRR - Computing Research Repository Länk till annan webbplats.
Fritt tillgängligt e-printarkiv (del av arXiv.org) med rapporter och parallellpublicerade artiklar i fulltext.

dblp - Computer Science Bibliography Länk till annan webbplats.
Referenser till tidskriftsartiklar och konferensbidrag inom datavetenskap. Ofta finns länk till fulltext.

IEEE Xplore Digital Library Länk till annan webbplats.
Högskolan prenumererar på hela IEEE/IET Electronic Library (IEL) via Xplore-gränssnittet. Det innehåller förlagets tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap och elektronik. Dessutom ingår standarder från IEEE.

Scopus Länk till annan webbplats.
Referenser och abstract till artiklar inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och omfattande citeringsstatistik.

SwePub Länk till annan webbplats.
Referenser till publikationer av forskare vid svenska lärosäten.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

Bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.

Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker

E-böcker är digitala versioner av böcker som du kan läsa i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. För att läsa eller ladda ner en e-bok loggar du in med ditt användarkonto.

Läs mer om våra e-böcker

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Tidskriftsförteckningen Länk till annan webbplats.

Övriga resurser

IEEE Xplore Länk till annan webbplats.
IEEE Xplore-gränssnittet innehåller förutom förlagets tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap och elektronik även standarder.

SIS Abonnemang Länk till annan webbplats.
Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Saknar du en standard kan du föreslå utökning av abonnemanget.

Mer information om att söka och skriva

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

Om du behöver mer hjälp när du skriver ett större arbete kan du Boka en bibliotekarie.

Om du behöver du hjälp i ditt skrivande, på svenska eller engelska, kan du vända dig till Skrivarverkstaden

Information om upphovsrätt, hur du skriver referenser och undviker plagiering hittar du på bibliotekets sida Skriva och publicera

Kontaktperson

Maria Ebervik

Kontaktbibliotekarie för datavetenskap, samhällsbyggnad, elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22