Bibliotekets ämnesguide i engelska

I ämnesguiden för engelska presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom språkvetenskap.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.
Här finns bibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom språkvetenskap.

ERIC Länk till annan webbplats.
ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer samt länkar till citerande artiklar.

JSTOR Länk till annan webbplats.
Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext.

ScienceDirect Länk till annan webbplats.
Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-.

Wiley Online Library Länk till annan webbplats.
Tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-.

DOAJ Länk till annan webbplats.
Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp

Boka en bibliotekarie – om du behöver hjälp med uppsatsarbetet

Källkritik

Att bedöma vetenskaplig information

Skrivhjälp

Skriva referenser
Information om referenshanteringsprogram och guider och lathundar till olika referensstilar.

Skrivarverkstaden
Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att utvecklas i ditt skrivande.

Text

Kontaktperson

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22