Bibliotekets ämnesguide i svenska språket

I ämnesguiden för svenska språket presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom språkvetenskap.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Till bibliotekets tidskriftsförteckning över både elektroniska och tryckta Länk till annan webbplats.

Några svenska språktidskrifter som är sökbara i databasen Artikelsök

Moderna språk: finns från och med 2009 enbart i elektronisk form Länk till annan webbplats.

Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning

Språktidningen: tidningen som bevakar och bejakar språket (tidigare Språkvård)

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom språkvetenskap.

Svenska databaser

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979-

LIBRIS - bibliografiska uppgifter om kapitel i böcker Länk till annan webbplats.

Retriever Länk till annan webbplats.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer från 1994-

Internationella databaser inom språkvetenskap

Cambridge journals online Länk till annan webbplats.

ERIC Länk till annan webbplats.
ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Sök vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer.

JSTOR Länk till annan webbplats.
Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext.

ScienceDirect Länk till annan webbplats.
Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-

Wiley Online Library Länk till annan webbplats.
Innehåller ca 55 tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-

DOAJ Länk till annan webbplats.
Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Boka en bibliotekarie
För mindre grupper eller individuell hjälp med uppsatsarbetet

Kontaktperson

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22