Om Teknikerjakten

För att främja intresse för teknik och naturvetenskap stödjer Ljungbergsfonden Teknikerjakten och de projekt Högskolan driver.

Teknikerjaktens verksamhet

Teknikerjakten – ett projekt i samarbete

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolorna i Gävle och Älvkarleby kommun samt näringslivet. Målet med projektet Teknikerjakten är att fler ungdomar ska intresseras av teknik och naturvetenskap och utbilda sig inom området. Teknikerjakten Länk till annan webbplats. finns även i Dalarna och Karlstad och samtliga projekt inom Teknikerjakten finansieras genom Ljungbergsfonden.

Syfte

Syftet med Teknikerjakten är att:

  • Stärka intresset för naturvetenskap och teknik
  • Skapa samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv
  • Inspirera lärare och erbjuda adekvat kompetensutveckling.

Teknikerjaktens mål

  • Bredda samarbetet genom aktiviteter med skolorna i Gävleborg som har naturvetenskapliga och tekniska program.
  • Fler än 25 % av eleverna söker till naturvetenskaps- och teknikprogrammet på gymnasieskolorna i Gävle.
  • Öka antalet förstahandssökande på Högskolan i Gävles ingenjörsutbildningar.

Så här samarbetar Teknikerjakten

Teknikerjakten samarbetar med skolor i Gävle och Älvkarleby kommun, från förskolenivå och upp till gymnasiet. Aktiviteter sker även på Högskolan i Gävle.

Teknikerjakten 2019–2021

  • Fler än 11 000 deltagare i våra aktiviteter
  • Fler än 1 500 deltagare i aktiviteter för lärare och näringsliv.
Teknikerjaktens logo

Kontakt

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Projektledare Teknikerjakten

Sidan uppdaterades 2024-05-08