Studenter inom teknikområdet vid Högskolan i Gävle

Teknikerjakten inspirerar och stödjer morgondagens medarbetare inom tekniksektorn även under högskole­tiden.

Som student vid Högskolan finns Teknikerjakten fortfarande som stöd del i ett större sammanhang. Teknikområde och entreprenörskap följer utbildningen genom olika aktiviteter.

Entreprenörskap för individen

I Teknikerjakten är tanken om entreprenörskap central eftersom det handlar om lärande och öppen­het inför nya möjligheter. För studenter inom Högskolans tekniska utbildningar sker en särskild satsning tillsammans med Venture Cup för att främja eget entreprenörskap.

Näringsliv och studenter möts redan under utbildningen

För att ge en bättre bild av kommande karriärmöjligheter kan Högskolans studenter möta näringslivet under flera former. Vi har karriärluncher som ger en bild av kommande arbetsliv, projektkurser inom utbildning och Co-op där studier omsätts till praktik samt gästföreläsningar som kan ta upp aktuella ämnen ur en arbetsgivares synvinkel.

Studentambassadör

Vid studiebesök på Högskolan deltar oftast studenter från våra tekniska utbildningar för att inspirera elverna som besöker oss. Det är både en nyttig erfarenhet för studenten samtidigt som elever kan få förebilder att känna igen sig i. Under året är vi även ute på olika teknik- och ingenjörsaktiviteter i länet och vi arrangerar en egen teknik- och ingenjörskväll på Högskolan. Då har vi alltid student­ambassadörer på plats som får berätta om sin utbildning.

Hemvändare

Studenter vid Högskolans tekniska program erbjuds att åka hem till "sin" gymnasieskola och berätta om sitt program och sina studier för presumtiva studenter. Det är ett bra tillfälle att öva engage­mang, presentationsteknik för okänd publik och boosta självförtroendet.

Studiestödjare

Det finns kurser inom Högskolans tekniska utbildning som kan upplevas som extra svåra. Högskolan arbetar med att identifiera dessa för att kunna införa studentstödjare som coachar inom ämnet. En studiestödjare är en student i en högre årskurs för programmet som tar emot en grupp studenter för att stötta dem vidare i studierna. Just nu finns studiestödjare för ämnena matematik och programmering.

Kontakt

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Projektledare Teknikerjakten

Sidan uppdaterades 2024-05-08