Registrera och publicera i DiVA

DiVA är ett system för bibliografisk dokumentation och e‑publicering av forskningspublikationer, uppsatser och examensarbeten som produceras av Högskolans forskare, lärare och studenter.

Publicera uppsats

Alla examensarbeten från B-nivå och uppåt och alla fristående uppsatser motsvarande C-nivå och uppåt ska registreras och laddas upp i DiVA.

Upphovsrätt

Publiceringen i DiVA sker enligt den så kallade open access-principen. Det innebär att det är fritt att läsa och ladda ner publikationerna i DiVA. Författarna behåller dock alltid upphovsrätten till de verk som publiceras i DiVA. För exempelvis återpublicering krävs författarens tillstånd.

Långsiktigt bevarande

Publikationerna i DiVA får stabila internetadresser. Adresserna ändras inte även om dokumenten flyttas. Publikationerna lagras även på arkivservrar hos Kungliga biblioteket.

Kontakt

Studentuppsatser
Karin Meyer Lundén 026-64 89 19
Forskningspublikationer
Karin Meyer Lundén 026-64 89 19, Malin Almstedt Jansson 026-64 86 20
E-post: diva@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-06-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)