Gå till eugreenalliance
Sök

Verksamhetsidé, vision, kärnvärden och strategier

Högskolan i Gävle är ett lärosäte som vill bidra till förändring i samhället, och arbeta för att forma vår gemensamma framtid. Det gör vi tillsammans med andra både genom vår utbildning och vår forskning som fokuserar på samhällsutmaningar. Vi ska vara förstahandsvalet för studenter och medarbetare likväl som för våra samarbetspartners.

Verksamhetsidé

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Vision

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Mål

Högskolans övergripande verksamhetsmål är:

 • Högskolans kompletta akademiska miljöer har internationell lyskraft.
 • Vi är en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta.

Strategier

Högskolans huvudstrategier är:

 • Genom strategiska prioriteringar skapar vi kompletta akademiska miljöer som främjar utbildningarnas kvalitet, anseende och relevans.
 • Genom att bygga tvärdisciplinära strategiska forskningsområden utvecklar vi kunskap som gör avtryck.
 • Genom hållbar, internationellt inriktad utbildning och forskning tar vi en tydlig plats på den globala arenan.
 • Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.
 • Genom utvecklade former för nätbaserat lärande och satsningar på innovativa lärmiljöer tar vi en ledande position inom livslångt lärande.
 • Genom ett ledarskap som främjar medarbetares delaktighet, kollegialt ansvarstagande och studenters inflytande skapar vi goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kärnvärden

 • Trovärdighet
  Vi står på vetenskaplig grund med hög integritet. Vi är oberoende.
 • Öppenhet
  Vi är välkomnande och inkluderande. Vi tror på samarbete och dialog som bygger tillit.
 • Kreativitet
  Vi är modiga, ifrågasättande och innovativa.

Statlig värdegrund

Den statliga värdegrunden består av sex principer och omfattar alla anställda i staten. Den beskriver hur vi som anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med principerna.

Mer information om den statliga värdegrunden

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)