Herobild

Forskning för en hållbar livsmiljö

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2018-04-18

  Organisational Change Management for Sustainability


  Most welcome to a PhD course at the University of Gävle, 24 – 28 September 2018
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2018-03-22

  Amer är tekn licentiat inom hållbar logistik


  Vi gratulerar Amer Jazayri som framgångsrikt försvarade sin licentiatavhandling om hållbar logistik på KTH den 15 mars 2018
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-12-08
  Lena Thunander Sundbom

  Kön avgör vad doktorn ordinerar


  Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde göra det. Mäns psykiska problem ser man inte, säger Lena Thunander Sundbom, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Bahram Moshfegh Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)