Våra forskare

Vid Högskolan i Gävle finns det cirka 200 anställda som är aktiva inom forskningen, varav 41 är professorer och 54 är antagna doktorander. Forskningen sker i olika omfattning eftersom de allra flesta kombinerar forskning och under­visning.


Antal anställda per tjänstekategori och år (årsarbetskraft) år 2023


Antal
anställda

Antal
kvinnor

Antal
män

Doktorand

54

32

22

Forskare

11

3

7

Lektor

165

85

80

Postdoktor

3

1

3

Professor

41

11

30

Källa: Årsredovisning 2023 för Högskolan i Gävle, s. 34. Notering: Avrundning av arbetstid kan göra att kategorierna inte alltid summerar till totalsumman.

Forskare i alfabetisk ordning

A

Ahlenius, Martin, företagsekonomi
Ahmadi, Zahra, företagsekonomi
Ahonen-Jonnarth, Ulla, besluts-, risk- och policyanalys
Ahmadi, Fereshteh, sociologi
Akander, Jan, energisystem
Amiri, Shahnaz, energisystem
Annell, Cecilia, svenska språket
Arakelian, Erebouni, vårdvetenskap
Arbin, Katarina, företagsekonomi
Asami Johansson, Yukiko, matematik
Atak, Kivanc, kriminologi
Attorps, Iiris, matematik

B

Bagherbandi, Mohammad, lantmäteriteknik
Bahrami, Alireza, byggnadsteknik
Barthel, Stephan, miljövetenskap
Bengtsson, Lars, industriell ekonomi
Bengtsson, Mattias Länk till annan webbplats., socialt arbete
Berggren, Benny, företagsekonomi
Bergsten, Eva, arbetshälsovetenskap
Bergstrand, Ulrika, pedagogik
Bergström, Gunnar, arbetshälsovetenskap
Biamba, Cresantus, didaktik
Björck, Caroline, vårdvetenskap
Björk, Ingrid, svenska språket
Björklund, Erika, pedagogik
Björklund, Johan, matematik
Björklund, Ove, vårdvetenskap
Björkman, Annica, vårdvetenskap
Björling, Mikael, kemi
Björsell, Niclas, elektroteknik
Blad, Karin, arbetshälsovetenskap
Blomqvist, Sven, idrottsvetenskap
Blückert, Ann, svenska språket
Boman, Eva, psykologi
Bourbour, Maryam, pedagogik
Boustedt, Jonas, datavetenskap
Brandt, Anders, geografi
Brunåker Svante, företagsekonomi
Bylund Grenklo, Tove, vårdvetenskap
Bökman, Fredrik, besluts-, risk- och policyanalys

C

Cabral, Diogo, energisystem
Calmunger, Mattias, energisystem
Cananau, Iulian, engelska
Carlsson, Marianne, vårdvetenskap
Cehlin, Mathias, energisystem
Chilo, José, elektroteknik
Chowdhury, Ehsanul Huda, företagsekonomi
Christensson, Johan, svenska språket
Colding, Johan, miljövetenskap
Cortas Nordlander, Maria, matematik
Cronhjort, Mikael, matematik

D

Dadgar, Iman, arbetshälsovetenskap
Dahlin, Olov, religionsvetenskap
Djupsjöbacka, Mats, arbetshälsovetenskap
Dominic, Chris, industriell ekonomi
Dotzauer, Erik, energisystem

E

Edin, Anna, medie- och kommunikationsvetenskap
Edling, Silvia, didaktik
Efverman, Anna, vårdvetenskap
Ek, Mikael, juridik
Elm, Annika, didaktik
Engström, Maria, vårdvetenskap
Enmarker, Ingela, vårdvetenskap
Eriksson, Bengt, byggnadsteknik
Eriksson, Elisabet, vårdvetenskap
Eriksson, Erika, pedagogik
Eriksson, Lars, psykologi
Eriksson, Mårten, psykologi
Eslahchi, Morteza, arbetshälsovetenskap

F

Farstad, Britt, svenska språket
Fjell, Maria, vårdvetenskap
Fjellström, Daniella, företagsekonomi
Fobbe, Lea, industriell ekonomi
Forinder, Ulla, socialt arbete
Francia, Guadalupe, pedagogik
Fredlund, Tobias, didaktik
Frelin, Anneli, didaktik

G

Gerdemark, Tommy, företagsekonomi
Gill, Peter Länk till annan webbplats., pedagogik
Gomes, Joao, energisystem
Grannäs, Jan, didaktik
Grell, Pär, socialt arbete
Gren, Åsa, miljövetenskap
Grylin, Hanna, juridik
Gustafsson, Christina, didaktik
Gustafsson, Mattias, energisystem
Göras, Camilla, vårdvetenskap

H

Hadin, Åsa, industriell ekonomi
Haga, Andreas, miljövetenskap
Haglund, Björn, didaktik
Halin, Niklas, psykologi
Hallman, David, arbetshälsovetenskap
Hamberg, Mattias, företagsekonomi
Hammarberg, Annie, didaktik
Hartwig, Fredrik, företagsekonomi
Hayati, Abolfazl, energisystem
Hedborg, Kerstin, medicinsk vetenskap
Hedman, Maria, vårdvetenskap
Heiden, Marina, arbetshälsovetenskap
Hellström, Fredrik, arbetshälsovetenskap
Hilletofth, Per, industriell ekonomi
Hillman, Karl, miljövetenskap
Hilmola, Olli-Pekka, industriell ekonomi
Hillström, Lars, biologi
Hiswåls, Anne-Sofie, folkhälsovetenskap
Hjelmblom, Magnus, beslut-, risk- och policyanalys
Hofsten, Anna, medicinsk vetenskap
Holmberg, Jörgen, didaktik
Holmgren, Hanna, datavetenskap
Holter, Mark, socialt arbete
Homayoun, Saeid, företagsekonomi
Hugosson, Håkan, fysik
Humble, Niklas, datavetenskap

I

Isaksson, Magnus, elektroteknik
Israelson, Per, medie- och kommunikationsvetenskap
Iqbal, Asifa, samhällsbyggnad

J

Jackson, Jennie, arbetshälsovetenskap
Jahnke, Fredrik, religionsvetenskap
Januario, Leticia, arbetshälsovetenskap
Jerlinder, Kajsa, idrottsvetenskap
Jernberg, Signe, företagsekonomi
Jerre, Kristina, kriminologi
Jiang, Bin, geografi
Johansson, Anders, matematik
Jonbäck, Francis, religionsvetenskap
Jordal, Malin, vårdvetenskap
Jägerbrand, Annika, biologi

K

Kaatari, Henrik, engelska
Kang, Olivia, företagsekonomi
Kabanshi, Alan, energisystem
Kalinnikova Magnusson, Liya, pedagogik
Kaltenbrunner Nykvist, Monica, arbetshälsovetenskap
Karlsson, Björn, energisystem
Kellner, Eva, biologi
Knudsen, Kati, vårdvetenskap
Kristoffersson, Eleonor, juridik
Kristofferzon, Marja-Leena, vårdvetenskap
Kurvinen, Jaana, företagsekonomi
Kvarnström, Emilia, företagsekonomi
Kågström, Jonas, företagsekonomi
Källström, Rolf, matematik

L

Landström, Mats, nationalekonomi
Lang, Lionel, matematik
Langeborg, Linda, psykologi
Larsson, Sam, socialt arbete
Larsson, Stefan, religionsvetenskap
Larsson, Ulf, energisystem
Leidhammar, Börje, juridik
Lilja, Maja, socialt arbete
Liljestrand, Johan, pedagogik
Lim, Nancy Joy, geografi
Lindberg, Magnus, vårdvetenskap
Lindberg, Maria, vårdvetenskap
Lindberg, Siv, industridesign
Lindgren Ödén, Birgit, religionsvetenskap
Ljungquist, Sarah, genusvetenskap
Lättman, Katrin, psykologi
Löf, Catharina, socialt arbete
Löfqvist, Lars, industridesign
Lövgren, Karin, medie- och kommunikationsvetenskap

M

Ma, Ding, samhällsbyggnad
Macassa, Gloria, folkhälsovetenskap
Magnusson, Lena O, bildpedagogik
Mardan, Nawzad, energisystem
Marttila, Anneli, folkhälsovetenskap
Masoumi, Davoud, didaktik
Mathiassen, Svend Erik, arbetshälsovetenskap
Mattsson, Magnus, energisystem
Mikhaylova, Tatiana, pedagogik
Milutinovic, Goran, datavetenskap
Modiano, Marko, engelska
Monie, Svante, energisystem
Moshfegh, Bahram, energisystem
Mutiganda, Jean Claude, företagsekonomi
Mårtensson Gunilla, vårdvetenskap

N

Nilfouroushan, Faramarz, lantmäteriteknik
Nilsson, Annika, vårdvetenskap
Nordhall, Ola, psykologi
Norén, Asima, byggnadsteknik
Norrman Eriksson, Ola, miljövetenskap

O

Odelstad, Jan, besluts-, risk- och policyanalys
Olerud, Johan, vårdvetenskap
Olsson, Annakarin, vårdvetenskap
Olsson, Patrick, energisystem
Ottosson, Patrik, elektroteknik
Osarenkhoe, Aihie, företagsekonomi

P

Paasch, Jesper, samhällsbyggnad
Pal, Rudrajeet, industriell ekonomi
Pettersson, Daniel, pedagogik
Pålsson, Ylva, vårdvetenskap

Q

Qvarfordt, Anna, idrottsvetenskap

R

Rafique, Sajid, elektroteknik
Rambaree, Komalsingh, socialt arbete
Rambaree Backlund, Brita, socialt arbete
Randmaa, Maria, vårdvetenskap
Rashid, Mamunur, arbetshälsovetenskap
Rezasson, Reza, elektroteknik
Richter, Hans, arbetshälsovetenskap
Ristiniemi, Jari, religionsvetenskap
Rostami, Amir, kriminologi
Rudolfsson, Thomas, arbetshälsovetenskap
Rydback, Michelle, företagsekonomi
Ryrholm, Nils, biologi
Rönnow, Daniel, elektroteknik

S

Sahlin, Eva, samhällsbyggnad
Salzmann-Erikson, Martin, vårdvetenskap
Samuelsson, Åsa, arbetshälsovetenskap
Sandberg, Mats, energisystem
Sarnecki, Jerzy, kriminologi
Seipel, Stefan, datavetenskap
Shestopalov, Yury, matematik
Silén, Marit, vårdvetenskap
Silvestro, Daniele, miljövetenskap
Sjöberg, Stefan, socialt arbete
Sjöholm, Åke, medicinsk vetenskap
Sjölund, Britt-Marie, vårdvetenskap
Skytt, Bernice, vårdvetenskap
Soam, Shveta, miljövetenskap
Stake-Nilsson, Kerstin, medicinsk vetenskap
Strömberg, Annika, företagsekonomi
Svanberg, Jan, företagsekonomi
Svensson, Sven, arbetshälsovetenskap
Svennberg, Lena, idrottsvetenskap
Söderlund, Jenny, juridik
Sörqvist, Patrik, miljövetenskap

T

Tatar, Kourosh, maskinteknik
Telagam Setti, Sunilkumar (T. Sunil Kumar), elektroteknik
Thalén, Peder, religionsvetenskap
Tham, Pia, socialt arbete
Thollander, Patrik, energisystem
Thomas, Kavita, engelska
Thunander Sundbom, Lena, medicinsk vetenskap
Trygged, Sven, socialt arbete
Turunen, Päivi, socialt arbete

U

V

Vesterlund, Per, medie- och kommunikationsvetenskap
Vidman, Åsa, socialt arbete
von Haartman, Robin, industriell ekonomi

W

Wahlin, Lottie, socialt arbete
Wallhagen, Marita, miljövetenskap
Wallmon, Monika, företagsekonomi
Wang, Xiaoqin, matematik
Wang, Zhao, miljövetenskap
Westerberg Jacobson, Josefin, vårdvetenskap
Westfelt, Lars, kriminologi
Widbäck, Anders, svenska språket
Wiitavaara, Birgitta, arbetshälsovetenskap
Wijk Katarina, arbetshälsovetenskap
Wikman, Sofia, kriminologi
Willander, Johan, psykologi
Willmer, Mikaela, vårdvetenskap
Wistrand, Helena, svenska språket
Wright, Sandra A. I., biologi

X

Y

Z

Zetterberg, Camilla, arbetshälsovetenskap
Zhao, Ming, industriell ekonomi

Å

Åge, Lars-Johan, företagsekonomi
Ågren, Jonas, lantmäteriteknik
Åhlén, Julia, datavetenskap

Ä

Ö

Öberg, Peter, socialt arbete
Östlund, Ann-Sofi, vårdvetenskap

Sidan uppdaterades 2024-05-27