Patrik Ottosson, profilbild

Patrik Ottosson

Forskare

Forskningsämne: Elektroteknik

073-9885541

patrik.ottosson@hig.se

Om forskaren

Forskare på Högskolan och vd för Radarbolaget
Sedan 2011 är Patrik Ottosson vd för Radarbolaget, ett innovativt företag med en världsunik teknologi inom UWB-radio och UWB-radar (ultra wideband). Företags unicitet ligger i att bygga ihop tekniken till ett system med radio, antenner, mekanik, mjukvarulösningar, signalbehandling och modellering. Därutöver skapar företaget lösningar med denna teknik som grund. Företagets kunder finns inom stålbranschen, skogs- och energibranschen samt kalk- och cementindustrin. I dag har Patrik en kombinerad roll som vd på Radar­bolaget (med egen forskning) och som forskare på Högskolan i Gävle. Det är just kombinationen mellan företag och akademi som ger hög utväxling inom forskning och skapande av nya lösningar.

Patrik Ottosson tog sin examen som civilingenjör i tekniskt lantmäteri vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1992. Under fem år arbetade han på Lantmäteriverket i Gävle, med utveckling inom IT, GIS och fotogrammetri. Patrik införde och byggde upp den digitala fotogrammetrin på Lantmäteriet. Därefter påbörjade han sina doktorandstudier vid KTH inom visualisering, VR och fotogrammetri. Doktorandprojektet finansierades av Vägverket, varför han även delvis arbetade åt denna myndighet. Han tog sin examen som teknologie doktor år 2001.

Efter doktorandstudierna arbetade Patrik som vd för en branschorganisation inom GIS-området (dagens Geoforum). Han var även engagerad som styrelsemedlem och emellanåt som ordförande i ett tiotal svenska, nordiska och europeiska organisationer och företag. Därefter var han åter verksam på Lantmäteriet från 2005 till 2008. Där var han strategisk projektledare del för en gränsöverskridande myndighets- och företags e-tjänstsamverkan inom byggområdet, dels för etablering av den svenska geodatainfrastrukturen inom ramen för INSPIRE-direktivet. Patrik har varit affärsutvecklings- och marknadschef i ESRI, världens ledande GIS-leverantör, och inom S-GROUP med affärsutveckling, M&A och företagsanalyser.

Patrik Ottossons nuvarande forskning handlar om metoder för signalbehandling av UWB-signaler och modellering vid material­under­sökning med UWB-radioteknik. Materialundersökningen är företrädelsevis fokuserad på fukthalt i träflis, stockar (timmer, massaved och bränsleved) och sågade trävaror samt kalcineringsgrad vid bränning av kalk och cement.

Sidan uppdaterades 2024-04-18