Akademisk högtid

Akademisk högtid är en av de viktigaste högtiderna för Högskolan i Gävle då vi promoverar årets hedersdoktor och nya doktorer, installerar nya professorer samt delar ut priser och utmärkelser.

Högskolan i Gävle inrättades 1977 och som relativt ungt lärosäte vill vi tillvarata en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt skapa vår egen historia och identitet. Vår akademiska högtid arrangeras vartannat år och omfattar både doktorspromotion samt professors­installation. Senaste Akademiska högtiden för Högksolan i Gävle arrangerades 19 april 2024.

Nya doktorer och professorer på scenen vid Akademisk högtid 2024.

Promotion- och installationshögtid

Vid den Akademiska högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. Det är också ett tillfälle för lärosätet att presentera en del av den forskning som bedrivs vid lärosätet för allmänheten.

Ceremonimästaren ansvarar för genomförandet av den Akademiska högtiden. Under högtiden medverkar även marskalkar, som utgörs av studentrepresentanter, som ceremoniella funktionärer så att högtiden kan genomföras på ett högtidligt och värdigt sätt.

Tidigare akademiska högtider

Den Akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle äger vanligtvis rum vartannat år. Från högtiden 2011 har det även getts ut högtidskrifter i samband med ceremonierna .

Ceremonimästare

Ceremoniadministratör

Sidan uppdaterades 2024-04-23