Installationshögtiden

Professorsinstallation anordnas vid Högskolan i Gävle i samband med doktorspromotionen vartannat år och utgör den Akademiska högtiden. De nya professorerna presenterar samtidigt sina forskningsverksamheter genom att hålla installationsföreläsningar.

Professorsinstallationen har sina anor från medeltiden. Vid Högskolan i Gävle installeras de nya professorerna i sina ämbeten av rektor, vid den Akademiska högtiden. Utöver den högtidliga akten när de nya professorerna välkomnas in i sina ämbeten uppmärksammas de ämnesområden som berörs, som en slags forskningsinformation, där de nya professorerna ges tillfälle att hålla en kortare vetenskaplig föreläsning, en så kallad installationsföreläsning. Föreläsningar hålls normalt i anslutning till högtidsceremonin och de är öppna för allmänheten.

Sidan uppdaterades 2024-01-11