Högskolans nya professorer

Vid den Akademiska högtiden hedrar Högskolan i Gävle nya professorer och i samband med högtiden föreläser de nya professorerna om sin forskning. Här kan du läsa korta presentationer av de nya professorerna och om deras forskning samt ta del av inspelningar av installations­föreläsningar.

Professorer 2024

Vid den akademiska högtiden i april 2024 installerades fyra nya professorer inom arbets­hälso­vetenskap, kriminologi och vård­veten­skap.

 • Amir Rostami, kriminologi
 • Annika Nilsson, vårdvetenskap
 • Marina Heiden, arbetshälsovetenskap
 • Sofia Wikman, kriminologi

Professorer 2022

Vid den akademiska högtiden i april 2022 installerades 17 nya professorer inom vårdvetenskap, socialt arbete, miljöveten­skap, miljöteknik, elektronik, industriell ekonomi, lantmäteri­teknik, didaktik, pedagogik, engelska och företagsekonomi.

 • Gunilla Mårtensson, professor i vårdvetenskap
 • Lisbeth Porskrog Kristiansen, professor i vårdvetenskap
 • Pia Tham, professor i socialt arbete
 • Sven Trygged, professor i socialt arbete
 • Stephan Barthel, professor i miljövetenskap
 • Niclas Björsell, professor i elektronik
 • Johan Colding, professor i miljövetenskap
 • Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik
 • Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi
 • Jesper Paasch, professor i lantmäteriteknik
 • Silvia Edling, professor i didaktik
 • Guadalupe Francia, professor i pedagogik
 • Anneli Frelin, professor i didaktik
 • Mattias Hamberg, professor i företagsekonomi med inriktning redovisning
 • Marko Modiano, professor i engelska
 • Daniel Pettersson, professor i pedagogik
 • Lars-Johan Åge, professor i företagsekonomi

Professorer 2018

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2018 installerades 12 framstående forskare som professorer.

 • Nader Ahmadi
 • Iiris Attorps
 • Mohammad Bagherbandi
 • Gunnar Bergström
 • Anna Edin
 • Maria Engström
 • Ingela Enmarker
 • Mårten Eriksson
 • Göran Fransson
 • Ulla Forinder
 • Rodrigo Lozano
 • Peter Öberg

Professorer 2016

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2016 installerades sju framstående forskare som professorer.

 • Hans Richter, professor i psykologi
 • Yvonne Sjöblom, professor i socialt arbete
 • Patrik Sörqvist, professor i miljöpsykologi
 • Louise Trygg, gästprofessor i energisystem
 • Arne Fagerström, professor i företagsekonomi
 • Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap
 • Anna Edin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Professorer 2014

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2014 installerades sju framstående forskare som professorer.

 • Marianne C. Carlsson, professor i vårdvetenskap
 • Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap
 • Jens Fransson, professor i inomhusmiljö
 • Magnus Isaksson, professor i elektronik
 • Björn O. Karlsson, professor i teknisk fysik
 • Rolf Källström, professor i matematik
 • Daniel Rönnow, professor i elektronik
 • Yury Shestopalov, professor i matematik
 • Eva Wäckelgård, gästprofessor i byggd miljö
 • Börje Leidhammar, adjungerad professor i juridik
 • Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi
 • Margareta Rönnberg, professor i filmvetenskap
 • Peder Thalén, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Sten O. Karlsson, professor i kulturvetenskap
 • Martha Westin, professor i dramapedagogik

Professorer 2011

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2011 installerades nio framstående forskare som professorer.

 • Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi med inriktning coping, religion och kultur
 • Igor Knez, professor i psykologi
 • Sam Larsson, professor i socialt arbete
 • Dimitris Michailakis, professor i sociologi med inriktning mot funktionshinderforskning
 • Bin Jiang, professor i geoinformatics och computational geography
 • Jan Odelstad, professor i besluts-, risk- och policyanalys
 • Nils Ryrholm, professor i biologi med inriktning mot zoologi
 • Björn O. Karlsson, professor i energiteknik, särskilt byggnadens ventilations- och uppvärmningssystem
 • Thomas Lingefjärd, gästprofessor i matematikdidaktik

Professorer 2006

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2006 installerades nio framstående forskare som professorer.

 • Svend Erik Mathiassen, professor i arbetsfysiologi
 • Per Sjölander, professor i sensormotorik
 • Hans Stymne, professor i inneklimatteknik
 • Leif Svensson, professor i matematik
 • Lars Torsten Eriksson, professor i företagsekonomi
 • Mickael Gustavsson, professor i litteraturvetenskap
 • Akmal Hyder, professor i företagsekonomi
 • Roger Kvist, professor i historia
 • Eva-Britta Ståhl, professor i litteraturvetenskap

Professorer 2004

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2004 uppmärksammades sjutton framstående forskare som professorer.

 • Claes Beckman, professor i elektronik
 • Lars Bengtsson, professor i innovation
 • Alf Bergroth, professor i rehabiliteringsvetenskap
 • Mona Eliasson, professor i psykologi
 • Christina Gustavsson, professor i pedagogik
 • Hooshang Majdi, professor i biologi
 • Lennart Hovelius, adjungerad professor i ortopedi
 • Anders Kjellberg, professor emeritus i miljöpsykologi
 • Mona Kihlgren, professor i vårdvetenskap
 • Ove Källtorp, professor i sociologi
 • Mats Lenner, professor i maskinteknik
 • Harry Nyström, professor i marknadslära
 • Stefan Seipel, professor i datavetenskap
 • Ove Söderström, professor i byggnadsmateriallära
 • Hans-Erik Uhlin, professor i ekonomi
 • David Westerlund, professor i religion
 • Anders Östman, professor i geomatik

Professorer 2002

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2002 uppmärksammades tre framstående forskare som professorer.

 • Edvard Nordlander, professor i elektronik
 • Niclas Keskitalo professor i elektronik
 • Staffan Hygge, professor i miljöpsykologi

Professorer 2001

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2001 uppmärksammades två framstående forskare som professorer.

 • Peter Gill, professor i pedagogik
 • Lars Skyttner, professor i informatik

Sidan uppdaterades 2024-04-23