Akademisk högtid 2018

Den akademiska högtiden 2018 ägde rum den 20 april och var den sjunde Akademiska högtid som Högskolan i Gävle arrangerade.

Under ceremonin promoverades fem doktorer, en hedersdoktor och 12 nya professorer installerades. I samband med högtiden delades även utmärkelser för Årets lärare och Årets miljöpris ut.

Nya professorer och doktorer vid ceremonin på Akademisk högtid 2018.

Nya doktorer

 • Niklas Halin, filosofie doktor i miljöpsykologi
 • Andreas Haga, filosofie doktor i miljöpsykologi
 • Abolfazl Hayati, teknologie doktor i energisystem
 • Alan Kabanshi, teknologie doktor i energisystem
 • Marijke Keus van de Poll, filosofie doktor i miljöpsykologi

Thomas Nylund – hedersdoktor 2018

”Thomas Nylunds insatser har haft en avgörande betydelse för det långvariga och djupa samarbete som finns mellan Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle."

Hedersdoktor Thomas Nylund

Thomas Nylund är sedan 2008 förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare samt VD för dotterbolaget Gästrike Återvinnare Utveckling AB. Han avlade 1986 civilingenjörsexamen i lantmäteri vid KTH, och har sedan dess haft en rad chefsbefattningar och uppdrag inom offentlig sektor.

Motivering
”Thomas Nylunds insatser har haft en avgörande betydelse för det långvariga och djupa samarbete som finns mellan Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle. Gästrike Återvinnare har prisats och uppmärksammats för sitt arbete att förebygga avfall, befrämja återbruk och att optimera återvinning, och är en mycket viktig samarbetspartner för Högskolans ambition att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Gästrike Återvinnare har sedan starten 2011 deltagit som Co-op-företag inom programmen för miljöteknik och är det Co-op-företag som genom åren anställt flest studenter efter studierna. Gästrike Återvinnare exporterar svensk miljökunskap inter­nationellt och har i dessa sammanhang samverkat och marknadsfört samarbetet med Högskolan. Detta har även bidragit till en ökad internationalisering av Högskolans verk­sam­het genom anordnandet av flertalet internationella besök.

Thomas har som medlem av styrelsen för Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö initierat och stöttat stiftelsens medverkan i ett antal olika forskningsprojekt och stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid Högskolan. Thomas har även bidragit till att Gästrike Återvinnare Utveckling AB gemensamt med Högskolan finansierar en doktorand inom biogas.

Under en lång rad av år har Thomas varit mycket engagerad i och en stark drivkraft för Högskolans utveckling, och är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i högskole­styrelsen.”

Nya professorer

De nya professorerna vid Högskolan i Gävle samt deras installationsföreläsningar från 19 april 2018.

 • Nader Ahmadi
 • Iiris Attorps "Matematikundervisning och lärande"
 • Mohammad Bagherbandi "New research plattforms in the era of dedicated satellite mission at the University of Gävle"
 • Gunnar Bergström "Är vi mer stressade på jobbet nu för tiden"
 • Anna Edin "Celebritetspolitikens ordning om medialiseringens gränsöverskridande praktiker ur ett genusperspektiv"
 • Maria Engström "Vård och omsorg av äldre personer"
 • Ingela Enmarker
 • Mårten Eriksson "Om att mäta sånt som kanske inte finns"
 • Ulla Forinder "I skuggan av en livshotande sjukdom i barndomen"
 • Göran Fransson "Engagerade lärare och digitalisering"
 • Rodrigo Lozano "A brief introduction to Organisational Sustainability"
 • Peter Öberg "Den åldrande familjen i förändring"

Utmärkelser

I samband med högtiden delades utmärkelser för Årets lärare och Årets miljöpris ut.

 • Årets lärare vid Högskolan i Gävle 2017 tilldelades Anna Hofsten, lektor i medicinsk vetenskap.
 • Årets miljöpris vid Högskolan i Gävle 2017 tilldelades Agneta Sundström, docent i företagsekonomi.

Sidan uppdaterades 2024-01-12