Publikationer och avhandlingar

Varje år publicerar forskare vid Högskolan i Gävle ett stort antal artiklar och böcker, både tryckta och elektroniska. På den här sidan finns information om var du kan hitta dessa publikationer. Gävle University Press är Högskolans eget förlag som ger ut rapporter, böcker och avhandlingar.

Publikationsdatabasen DiVA

Publikationsdatabasen (DiVA) innehåller referenser till material publicerat i tidskrifter, böcker och proceedings sedan 1976 av anställda vid Högskolan i Gävle. I DiVA finns även alla doktorsavhandlingar registrerad med ett abstract. Avhandlingar från 2015 och senare är öppet tillgängliga i fulltext.

Rapportserier

Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns ett antal ämnesspecifika skriftserier som ges ut av Gävle University Press.

Gävle University Press

Gävle University Press (GUP) är ett icke-kommersiellt förlag som ger ut publikationer skrivna av forskare, lärare och doktorander vid Högskolan i Gävle. Förlaget samordnas av Högskolans bibliotek.

Gävle University Press ger ut skriftserier, rapportserier, doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar samt fristående volymer.

Mer information om Gävle University Press

Bokomslag

Ny bok om framtidens familjebildning

Föräldraskap och reproduktion är ämnen som aktualiserar viktiga sociala frågor i den nya antologin Populating the Future: Families and Reproduction in Speculative Fiction utgiven av Gävle University Press. Författarna utforskar ämnet genom tankeexperiment, där spekulativ fiktion möjliggör alternativa familjestrukturer och tekniker för reproduktion. Redaktör för antologin är Britt Johanne Farstad, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Antologin är den första boken från Gävle University Press som publiceras via Kriterium Länk till annan webbplats., en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

Var hittar jag böcker utgivna av Gävle University Press?

De flesta publikationerna är öppet tillgängliga i Högskolans publikationsdatabas DiVA Länk till annan webbplats..

Böcker i skriftserier samt fristående volymer är även utgivna i tryckt form. Nyare titlar kan köpas i bokhandeln, medan äldre titlar som inte är tillgängliga i bokhandeln kan köpas direkt från förlaget.

Vissa kursböcker utgivna av Gävle University Press säljs även vid informationsdisken i Högskolans bibliotek.

Gävle University Press

För beställning av äldre titlar samt information om förlaget kontakta Gävle University Press

Sidan uppdaterades 2024-05-21