Diogo Cabral, profilbild

Diogo Cabral

Postdoktor

Forskningsämne: Energisystem

026-648170

diogo.cabral@hig.se

Om forskaren

.

Diogo O. Cabral har framgångsrikt avslutat ett femårigt energi- och miljöteknikprogram vid den vetenskapliga fakulteten vid Lissabons universitet (FCUL) under 2017. Programmet omfattade både en treårig kandidatexamen och en tvåårig masterexamen. Därefter påbörjade han en akademisk resa som tog honom till Högskolan i Gävle (HiG) i Sverige. På HiG fortsatte Diogo sina studier genom att ta en masterexamen i energisystem 2018. Samtidigt praktiserade han på Solarus AB, där han ledde ett Eureka Eurostars-projekt med fokus på "Design och konstruktion av en fotovoltaisk-termisk solfångare". Samtidigt arbetade han med sin masteruppsats, som fokuserade på optiken hos solfångare med fotovoltaisk termik. Hans arbete inom detta område banade i slutändan väg för en doktorandtjänst vid HiG, där han fortsatte sin forskning inom samma ämne.

Under sin tid på Solarus AB koncentrerade sig Diogo på att optimera reflektorerna för Solarus PowerCollectorTM (PC) och utveckla produktionstekniker för de senaste versionerna av Solarus PC. Denna erfarenhet väckte hans djupa passion för förnybara energikällor, särskilt inom området solenergi, och kulminerade i hans beslut att påbörja sina doktorandstudier i fotovoltaisk-termisk solfångaroptik 2018.

I början av 2022, trots de utmaningar som den globala pandemin innebar, tog Diogo sin doktorsexamen vid Högskolan i Gävle. Under sin doktorandresa tog han också på sig ansvaret för att undervisa kurser i förnybara energiresurser, termodynamik, strömningsmekanik och värmeöverföring. Dessutom ledde han ett europeiskt H2020-projekt, RES4Build, som gav HiG ansvaret för att utveckla, prototypa och testa en ny PVT-solfångare, som har presenterats i Diogos doktorsavhandling. Anslaget från RES4Build-konsortiet spelade en avgörande roll för den fullständiga renoveringen och moderniseringen av HiG:s soltestlaboratorium och utrustade det med toppmoderna faciliteter, inklusive en elektrisk och termisk testrigg och ett halvautomatiskt solstativ för solfångartester, vilket möjliggör ett brett utbud av utomhusexperiment samt nya möjligheter till praktiska laboratorieuppgifter för studenterna.

I mitten av 2022 påbörjade Diogo dessutom en postdoktoral tjänst samtidigt som han erbjöd sin expertis som konsult till MG Sustainable AB. Hans expertområden och intressen kretsar kring förnybar energi, med särskild tonvikt på solenergi, hållbarhet, smarta byggnader och EU-projektledning.

Sidan uppdaterades 2024-04-18