Marita Wallhagen, profilbild

Marita Wallhagen

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

026-648405

marita.wallhagen@hig.se

Om forskaren

Jag är universitetslektor inom miljöteknik på Högskolan i Gävle. Min forskning har framförallt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade. Jag medverkar även i kurser inom miljöbedömning av byggnader samt “Environmental Assessment of Buildings”. Parallellt med arbetet på Högskolan arbetar jag som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle. Just nu är jag projektledare för projektet Augmented Urbans. Det är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom Central Baltic Interreg där vi samarbetar med Gavlegårdarna för att skapa mer attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer för både människor och biologisk mångfald, med fokus på pollinerande insekter.

  • Master of architecture at LTH
  • Teknologie doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Aktuell forskning

Nu arbetar jag främst inom projektet Augmented Urbans där vi undersöker nya verktyg och metoder för att skapa mer attraktiva och hållbara utemiljöer som främjar välbefinnande och även biologisk mångfald. Vår målsättning är att genom en multidisciplinär process med brukarmedverkan och användning av nya teknologier som AR/VR/XR skapa vackra trivsamma utemiljöer som människor använder, tycker om och bryr sig om och som även är en livsmiljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald.

Forskningsområde

Forskningen handlar främst om hållbara byggnader och stadsdelar och just nu är fokus på utemiljöer. Tidigare har jag mest arbetat med miljöbedömningsmetoder och livcykelanalysverktyg. Miljöbedömningsmetoder är verktyg för att utvärdera byggnaders miljöprestanda, men kan även användas som redskap för att sätta mål, för att arbeta med miljö, för att fatta beslut, för att sprida kunskap om miljöanpassat byggande och för att säkerställa resultat inom miljöbyggande. Den kunskapen kan leda till att vi i framtiden kan gestalta och bygga hus som är mer miljöanpassade och därmed mer hållbara.

Sidan uppdaterades 2024-04-09