Per Hilletofth, profilbild

Per Hilletofth

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

026-648524

per.hilletofth@hig.se

Om forskaren

Per Hilletofth föddes 1982 och växte upp i Lidköping. Efter avslutad gymnasieutbildning började han sina universitetsstudier vid Högskolan i Skövde, där han avslutade en magisterexamen i industriell ekonomi 2005. Därefter fortsatte han sina universitetsstudier vid Chalmers tekniska högskola, där han avslutade en doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation 2010. Efter examen började han arbeta som universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Han fortsatte sedan sin karriär vid Högskolan i Jönköping 2011, initialt som universitetslektor och från och med 2016 som professor. Sedan 2020 har han varit anställd som professor vid Högskolan i Gävle.

Pers forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktions­lokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistikanpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdelevererande processer. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter inklusive Production Planning and Control, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Journal of Business and Industrial Marketing, Innovation: Organization and Management, Journal of Manufacturing Technology Management, and European Business Review. Han har redaktionella uppdrag i flera internationella tidskrifter och har varit gäst­redaktör för specialutgåvor i olika internationella tidskrifter, som täcker ämnen som beslutsstödsystem, hållbarhet och etik i försörjningskedjor, konkurrenskraftiga försörjningskedjor och integration av värdeskapande och värde­levererande processer. Han är regelbundet granskare inom populära tidskrifter inom sitt område. Hans forskning har vunnit flera priser för excellens.

Aktuella forskningsprojekt

ASSURE: Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion
GREENER: Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor
Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-18