Karin Lövgren, profilbild

Karin Lövgren

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

070-4536581

karin.lovgren@hig.se

Om forskaren

Jag är universitetslektor i medie-och kommunikationsvetenskap, med en doktorsexamen från Linköpings universitet. Min forskning är inriktad på hur åldrande representeras i medier och populärkultur. Jag har medverkat i flera publikationer, och arbetar med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

Aktuell forskning

Jag avslutar för närvarande ett internationellt forskningsprojekt om män och åldrande. I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer. Europas befolkning blir allt äldre och åldrandet blir ett allt vanligare tema i representationer. I forskningsprojektet ”MASCAGE: Att beköna ålder – representationer av manlighet och åldrande i europeisk litteratur och film” studeras hur manlighet och åldrande representeras i nutida film, litteratur och reklam, i olika europeiska kontexter. Projektet genomförs av forskarteam från sex olika länder: Sverige, Spanien, Irland, Estland, Österrike och Israel. Projektet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från en rad olika discipliner. Studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar att åldras. I fokusgruppsintervjuer får män över 65 år diskutera egna erfarenheter av åldrande och hur de tolkar och uppfattar framställningar av manligt åldrande. Projektet presenteras genom böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också genom populärvetenskapliga presentationer och intervjuer.

Läs mer om projektet Mascage - Sverige Länk till annan webbplats.

Visa innehållet

Artiklar

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

 • Lövgren, K. (2023). Intressant länk mellan ålder och genus. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Äldre i centrum, (2), (76-81). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2023). Tankar om åldrandets höst. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Äldre i centrum, (1), (94-96). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2022). Engagerande och fascinerande om prostatan. Stiftelsen Äldrecentrum, Äldre i centrum, (4), (93-95). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2021). Vår bästa tid är inte nu. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2019). Måste vi prata om klimakteriet?. Äldre i centrum, 33 (2), (71-76). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2019). Påminn dig. Äldre i centrum, (1), (83-87). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Kläderna gör tanten. Äldre i centrum, (1), (46-49). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Pensionären i populärkulturen. Äldre i centrum, 1 (), (42-44). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Tant röd. Montan. Lingonvecka. Jordemodern, - (9), (4-7). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). Härligare att inte åldras?. Forte, Forte magasin, (3), (98-99). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2007). "Triumfera över tiden". Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, (4), (30-35). [Mer information]

Refereegranskat

 • Sandberg, L., Lövgren, K. & Hearn, J. (2022). Bouncing off Ove: old men’s readings of the novel <em>A Man Called Ove</em> as a cultural representation of ageing masculinity<em> </em>. Elsevier, 10.1016/j.jaging.2022.101053 [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Comfortable and leisurely. Taylor and Francis, Journal of Women & Aging, 28 (5), (372-385). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). Gör om mig. Åbo Akademi, (71-88). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). The Swedish <em>Tant</em>. Taylor & Francis Group, Journal of Women & Aging, 25 (2), (119-137). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2011). Jag vill inte se ut som en tant. Kulturella perspektiv, Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1 (), [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Lövgren, K. (2021). Allt om maskulinitetens åldrande. Stiftelsen Stockholms äldre centrum, [Mer information]

 • Lövgren, K. (2021). Autofiktivt åldrande. Äldre i centrum, (1), (100-105). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2020). 40-talist är väl ingen ålder. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2020). Det nya åldrandets terräng. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2019). Osynliga män. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). Review of: Josephine Dolan &amp; Estella Tincknell (eds.) (2012). Aging Femininities: Troubling Representations. Newcastle: Cambridge Scholars, 248 pp. ISBN 1 4438 3883 7 (hardback). International Journal of Ageing and Later Life, 8 (1), (145-148). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). Aagje Swinnen and John A. Stotesbury (eds.) (2012). Aging, Performance and Stardom: Doing Age on the Stage of Consumerist Culture. Berlin: LIT Verlag, 208 pp. ISBN 978 3 6439 0176 7 (paperback). Linköping University Electronic Press, International Journal of Ageing and Later Life, 7 (1), (5-8). 10.3384/ijal.1652-8670.1271C [Mer information]

 • Lövgren, K. (2005). Se lika ung ut som du känner dig. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 14 (3), (88-96). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Lövgren, K., Berg, M., Göthlund, A. & Jarlbro, G. (2009). . Diss. , 2009. Linköping: Linköpings universitet. 410 + bilagor 1-6 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Lövgren, K. (2023). Generaliseringar och stereotyper i jakten på det som sticker ut : Om åldrande och genus i medier, reklam och fiktion. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2023). Older men and ageing masculinities in Sweden : On autofiction. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2022). Aktiva pensionärer och gubbig stereotyp : framställningar av äldre i reklam för banktjänster. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2022). Old age in advertisements : Commercial logic and perceptions on audience. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2021). Reading/Being Ove: cultural representations of ageing masculinity and older men’s readings of A Man Called Ove (Backman, 2012). [Mer information]

 • Lövgren, K. (2017). Old age in advertisements for garments. : Cultural narratives, processes and strategies in representations of age and aging. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). “Det är viktigt att klä sig vuxet” : Äldre kvinnor om stilval. : In the flow – People, Media, Materialities. S. 76-76. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). Old? Older? Elderly? Co-constructing ageing in wardrobe research. : 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference. S. 51-51. Länk [Mer information]

 • Lövgren, K. (2014). Meanings of being comfortable : old women on ageing and clothes. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). ”I can’t discard them” : clothes and shoes in the wardrobe of elderly women. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). Livets rörelse över tiden : om kläder och åldrande. : I Rörelse/On the move. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). ”Man måste hänga med” : om kläder, åldrande och mode. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). Re make me: on style and ageing : a qualitative exploration based on interviews with elderly women and on a popular media genre in the makeover format. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). Dress your age. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). In the wardrobe : studying age, women and dress. [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Lövgren, K., Sandberg, L. & Hearn, J. (2022). Advertising old men: Swedish old men reflect on “seeing themselves”. Bristol, Bristol University Press. [Mer information]

 • Lövgren, K. & Sjöberg, J. (2017). Att göra ålder i distansförsäljning. Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund, . S. 197-210. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Att göra kvinnlighet och ålder i bloggosfären. Att konstruera en kvinna : Berättelser om normer, flickor och tanter. Lund, Nordic Academic Press. S. 115-144. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Att köpa kläder när man blir äldre, det är hopplöst. À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers. Göteborg / Stockholm, Makadam Förlag. S. 207-226. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2016). Inledning - att konstruera en kvinna. Att konstruera en kvinna : berättelser om normer, flickor och tanter. Lund, Nordic Academic Press. S. 7-24. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). Gammal är någon annan. Stockholm, Nordiska museet. [Mer information]

 • Lundgren, A., Karlsson, L., Liliequist, M., Lövgren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Introduction. Ageing : culture &amp; identity. Umeå, Umeå universitet. S. 9-15. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2015). Squirrels and nostalgia. Ageing, culture and identity. Umeå, Umeå University. S. 95-120. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2014). 'Fun' as a resource in old women's deliberations about style and dress. Sundsvall, Mittuniversitetet. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2013). Celebrating or denying age?. Bielefeld, transcript verlag. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). Grey is gorgeous. New perspectives on consumer culture theory and research. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). Tanten som symbol. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå, Borea bokförlag. S. 139-163. [Mer information]

 • Liliequist, M. & Lövgren, K. (2012). Tanten. Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå, Boréa Bokförlag. S. 11-21. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). They see themselves as young. Representing Ageing : Images and Identities. New York, Palgrave Macmillan. S. 53-67. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2012). "Ååå tanter, ååå tanter". Tanten, vem är hon? : en (t)antologi. Umeå, Borea bokförlag. S. 23-59. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2011). Fear of ageing - negotiating age. Interdisciplinary approaches to Twilight : studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund, Nordic Academic Press. S. 81-95. [Mer information]

 • Lövgren, K. (2009). Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie. Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping, Linköping University Electronic Press. S. 121-137. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18