Christina Gustafsson

Professor emerita

Forskningsämne: Didaktik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

070-8287828

christina.gustafsson@hig.se

Om forskaren

Christina Gustafsson är professor emerita i didaktik respektive pedagogik.

Aktuell forskning

Examensarbetet i lärarutbildningen. Utvärdering av högre utbildning. Värdering av lärares och forskares meriter.

Har ägnat sig åt klassrumsforskning, åt utvärdering i teori och praktik och har de senaste decennierna orienterat sin forskning mot högskolefrågor, såväl makrofrågor som mikrofrågor och särskilt sådana som har med lärarutbildning att göra. Parallellt har intresse ägnats åt aktivitetspedagogik som pedagogisk rörelse och mer specifikt åt montessoripedagogik.

Sidan uppdaterades 2024-04-18