Lars Löfqvist, profilbild

Lars Löfqvist

Universitetslektor

Forskningsämne: Industridesign

026-648742

lars.lofqvist@hig.se

Om forskaren

Lars tillhör forskargruppen industriell ekonomi och hans forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

Jag forskar på innovationsprocesser i små företag då jag speciellt undersöker hur små etablerade företag resurseffektivt kan utveckla och kommersialisera nya produkter (varor och tjänster). Jag forskar även på innovationsupphandling där Trafikverkets innovationsupphandling för elvägar för tung transport är studieobjekt. Forskning bedrivs även inom designprocesser samt kring samverkan mellan akademi och små företag.

Jag tillhör följande forskarorganisationer: FoU Söderhamn vid Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) Söderhamn och Forskarforum Hälsingland.

Inom samverkan så håller jag seminarier kring innovation i mindre företag, kring samarbete mellan mindre företag och högskola för ömsesidig nytta samt coaching inom innovationsprojekt.

Sidan uppdaterades 2024-04-18