Åsa Hadin, profilbild

Åsa Hadin

Universitetslektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

026-648848

asa.hadin@hig.se

Om forskaren

Åsa är teknologie doktor i energisystem och disputerade 2018 med avhandlingen "From waste problem to renewable energy resource – Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion".

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Hadin, Å., Hillman, K. & Eriksson, O. (2017). Prospects for Increased Energy Recovery from Horse Manure. MDPI, Energies, 10 (12), 10.3390/en10121935 [Mer information]

  • Hadin, Å., Eriksson, O. & Hillman, K. (2016). A review of potential critical factors in horse keeping for anaerobic digestion of horse manure. Renewable & sustainable energy reviews, 65 (), (432-442). [Mer information]

  • Hadin, Å. & Eriksson, O. (2016). Horse manure as feedstock for anaerobic digestion. Waste Management, 65 (), (506-518). [Mer information]

  • Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2016). Life cycle assessment of horse manure treatment. Energies, 9 (12), 10.3390/en9121011 [Mer information]

Doktorsavhandlingar

  • Hadin, Å., Norrman Eriksson, O., Hillman, K., Ryrholm, N. & Sorvari, J. (2018). From waste problem to renewable energy resource : exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion. Diss. (sammanfattning), 2018. Gävle: Gävle University Press. 74 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis ) [Mer information]

  • Hadin, Å., Eriksson, O., Hillman, K. & Ryrholm, N. (2016). Anaerobic digestion of horse manure : renewable energy and plant nutrients in a systems perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Gävle: Gävle University Press. 40 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis ) [Mer information]

Rapporter

    Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. s 43. (FOU-rapport 42) Mer information [Mer information]

    Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2015). Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel : Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE. Gävle: Gävle University Press. s 48. (FOU-rapport 43) Mer information [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-08