Annie Hammarberg, profilbild

Annie Hammarberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

026-648203

annie.hammarberg@hig.se

Om forskaren

Annie Hammarberg tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom förskollärares yrkesprofession och intresserar mig bland annat för dokumentation i förskolan.

Läs mer om forskargruppen ECE Early Childhood Education

 

Just nu är Annie Hammarberg engagerad i ett forskningsprojekt om matematik, naturkunskap och teknik i förskolan tillsammans med Kerstin Bäckman, Anne-Maj Johansson (Högskolan i Falun) och Anders Arnqvist (Uppsala universitet).

Annie Hammarberg undervisar främst i förskollärarprogrammets första år i kurser som rör Förskollärarens yrkesprofession och VFU, teorier och samtal med barn om naturvetenskapliga fenomen. Hon är handledare för examensarbeten samt examinator för sådana.

Sidan uppdaterades 2024-04-18