Magnus Mattsson, profilbild

Magnus Mattsson

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem

Forskningsområde: Inomhusmiljö och energi i byggnader

026-648134

magnus.mattsson@hig.se

Om forskaren

Min forskning rör främst luftkvalitet, ventilation, inomhusklimat och byggnadsenergi. Studierna involverar vanligtvis processerna för spridning av gasformiga och partikelformiga föroreningar och att hitta effektiva metoder för att förbättra luftens inomhusluft. Fokus ligger ofta på människors hälsa, komfort och prestanda, men ett stort intresse ligger också inom byggnadsenergi och dess koppling till termisk komfort och byggnadsbevarande. Forskningen utförs både på laboratorium och i fältet och involverar, när det är tillämpligt, mänskliga personer.

Jag undervisar främst i mätmetoder, energisystem, inomhusklimat och vetenskapligt skrivande. Tillfällig undervisar jag också i termodynamik, värmeöverföring, byggnadsenergisystem och byggfysik.

Sidan uppdaterades 2024-04-18