Yury Shestopalov, profilbild

Yury Shestopalov

Professor emeritus

Forskningsämne: Matematik

026-648918

yury Shestopalov

Om forskaren

Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori, partiella differentialekvationer, numeriska metoder, inversproblem, ickelinjär analys, lösningsmetoder för storskaliga problem med osäkra data inriktade mot superdatorer; olika applikationer inom teoretisk elektroteknik inklusive vågutbredning i ickelinjära media, nya dielektriska material, optik, samt kontaktmekanik. Forskningsintressena inkluderar riskanalys och beslutsfattande metoder samt matematikdidaktik.

  • Tillämpad matematik.
  • Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori.
  • Riskanalys och beslutsfattande metoder.
  • Matematikdidaktik.

Den aktuella forskningen är inriktad mot utveckling av lämpliga beräkningsmetoder som kan tillämpas på de modernaste superdatorerna inom elektroteknik och storskaliga problem med osäkra data, skapandet av nya material, design av modern antennutrustning med mera.

Sidan uppdaterades 2024-04-18