Herobild

Samverkan

Högskolan i Gävle vill arbeta för tillväxt och hållbar utveckling genom att samarbeta med näringslivet och andra aktörer i regionen.

Vi värdesätter vår relation med omvärlden och har som ambition att samarbeta med vårt omgivande samhälle. Genom samverkan stärks våra utbildningar och vår forskning, samtidigt som de kan bli mer relevanta för vår region.

Vi vill gärna hitta fler möjligheter att samverka då vi är övertygade om att det ger en bättre framtida utveckling för såväl samhälle som Högskola.

Kollagebild

Flera möjligheter till samverkan

Vid Högskolan möter du studenter, lärare och forskare vilket ger flera möjligheter till samverkan och samproduktion med akademin.

 • Samarbeta med studenter och genom utbildning
  Genom samarbete med våra studenter och i våra utbildningsprogram kan du få tillgång till ny kunskap, möta din framtida kollega och möjlighet att påverka våra utbildningar.
 • Samverkan inom forskning
  Högskolan i Gävle har ett stort intresse av att samverka inom forskning och här finns flera forskarutbildade lärare som aktivt bedriver forskning. Vi kan hjälpa dig med kontakter, finansieringsfrågor och arenor för möten.
 • Kompetensutveckling och uppdrag
  Kompetensutveckling och vidareutbildning kan ske i former av enstaka föreläsningar samt längre eller kortare kurser. Vi kan erbjuda flera olika lösningar beroende på era behov.

Möt oss redan på ämnesnivå

Genom Högskolans organisation når du enkelt fler ämnen och vägar till samarbeten. Vid akademierna presenterar vi samverkansmodeller för utbildningar och forskning.

 • Akademin för hälsa och arbetsliv
  Här utbildas och forskas inom hälsa och arbetsliv med ämnen som idrottsvetenskap, kriminologi, psykologi och folkhälsovetenskap. Forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv rymmer till exempel arbetshälsovetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap. CBF - Centrum för belastningsskadeforskning finns här.
 • Akademin för teknik och miljö
  Här hittar du våra ämnen inom teknik och miljö som energi, miljö, klimat, bebyggelse och industriell utveckling. Högskolans forsknings- och utbildningsprofil Byggd miljö har sin grund här. I profilen ingår även CLIP (Centrum för logistik och innovativ produktion).
 • Akademin för utbildning och ekonomi
  Här finner du forskning och utbildningar inom ekonomi, humaniora samt utbildningsvetenskap. Utbildningar som finns inom akademin är lärarprogram, ekonomprogram, Kommunikationsprogrammet och program inom religionsvetenskap. Inom ekonomprogrammet deltar studenter och lärare i samverkansprojektet FramFör- Framgångsrika Företag i Gästrikland.

KTP - Knowledge Transfer Partnerships - samverkan mellan näringsliv och akademi

Har ditt företag  behov av att utveckla marknader, produkter, tjänster
eller processer? Då kan KTP vara ett projekt för er.

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships - hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Projektet går i korthet ut på att en nyexaminerad akademiker på heltid – i 1-2 år, som KTP-projektledare genomför ett strategiskt utvecklingsarbete på plats hos företaget.

Läs mer om KTP

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)