Databaser A-Z

Våra databaser innehåller artiklar, rapporter, lagtext med mera. För att få mer information om varje databas klicka på pilen. Här hittar du också aktuella databastester.

Nya databaser från 2024

Databaser som avslutades 31 december 2023

 • Academic Search Premier
 • Brill Journal Collection
 • Gale Research Complete
 • Inspec
 • SocIndex
 • Svenska dagstidningar (åtkomst till upphovsrättsskyddade dagstidningar)

Databaser A-Z

Portalen från Association of Computing Machinery innehåller 3 delar:

 • ACM Digital Library: Referenser, abstrakt och fulltext till artiklar i ACM:s egna tidskrifter och konferensserier.
 • ACM guide to computing literature: Innehållsförteckningar till tidskrifter och referenser till böcker, konferensrapporter och avhandlingar inom datavetenskap.
 • OCRS - Online Computing Reviews Service

Tidsomfång: I Digital Library finns referenser från 1950 - och fulltext från 1952-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifter från American Chemical Society.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext inom medicin och närliggande ämnesområden från förlaget BMJ. Endast tidskrifter i BMJ Standard Collection ingår i prenumerationen.

Tidsomfång: 1917-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext från förlagen Bristol University Press och Policy Press inom ämnesområdet samhällsvetenskap.

Tidsomfång: 1972-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Abstrakt- och fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller företagsinformation.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext från Cambridge University Press inom flera ämnesområden.

Tidsomfång: Fulltext från 1997 eller senare

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i omvårdnadstidskrifter.

Länkar finns till flera fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1982-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via Open Athens

Cochrane Library består av tre databaser inom evidensbaserad medicin:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) som innehåller systematiska litteraturöversikter inom hälso- och sjukvård
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) med referenser till artiklar som beskriver resultat av kontrollerade kliniska prövningar
 • Clinical Answers (CCAs) som är ett stöd för beslutsfattande i vården baserad på Cochrane Reviews

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via Open Athens

Discovery är bibliotekets sökportal där du söker i flera databaser samtidigt.

 • Om du vill hitta artiklar i vetenskapliga tidskrifter, välj Källtyp = Akademiska tidskrifter.
 • Träfflistan innehåller ofta dubbletter från olika databaser.
 • Ta bort avgränsningen "Tillgänglig via Högskolan i Gävle" om du även vill se träffar på publikationer som vi inte har tillgång till. I många fall går de att beställa.

Eikon, endast tillgänglig efter tidsbokning

Eikon innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda den. Du får inte använda Eikon utan att ha bokat en tid. All information hur du bokar en tid finns på Canvas-sidan om Eikon.

OBS! Tänk på att första gången du går in så måste du registrera dig på kursen fast det egentligen inte är en kurs. Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.

Till Canvassidan med information om databasen Eikon Länk till annan webbplats.

Referenser till artiklar inom vårdvetenskap. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifter inom företagsekonomi, teknik, informationshantering och biblioteksvetenskap.

Tidsomfång: Fulltext från 1994 och framåt

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Innehåller referenser och abstrakt till tidskrifter samt böcker, avhandlingar och rapporter inom utbildningsvetenskap. Länkar finns till flera fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1966 –

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO).
Databasen innehåller nationella och internationella patent och patentansökningar.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Innehåller lag- och regelsamlingar samt uppslagsverk inom områdena redovisning, revision, skatt och finans. Även tidskrifterna Balans och Skattenytt ingår.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Sökmotor som är inriktad på vetenskapligt material på webben. Indexerar både fria webbresurser och innehållet i flera förlagsdatabaser med vetenskapliga tidskrifter i fulltext.

Länk till fulltext finns om biblioteket har tillgång till förlagsdatabasen, förutsatt att du är inloggad med ditt användarkonto.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext från förlaget Human Kinetics inom ämnesområdena fysisk aktivitet, idrott och träning.

Tidsomfång: 1970-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Nordiska tidskrifter utgivna av Universitetsforlaget i fulltext, inom bland annat humaniora, juridik, hälso- och samhällsvetenskap.

Tidsomfång: 1995-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter, konferensserier och standarder från IEEE inom datavetenskap, elektroteknik och elektronik med tillämpningar inom ekonomi, pedagogik, samhällsplanering, m.m.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext från förlaget IOS Press inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Tidsomfång: 1982-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Dessutom ingår den tematiska samlingen JSTOR Sustainability, som innehåller tidskrifter och forskningsrapporter inom området hållbar utveckling.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

JUNO är en juridisk informationstjänst. Biblioteket prenumererar på det innehåll som är tillgängligt i JUNO för lärosäten:

- Grundläggande rättsinformation: författningar, förarbeten, rättsfall (utom avgöranden i tingsrätt och förvaltningsrätt), myndighetsinformation, EU-rätt
- Nyheter
- Lagkommentarer, bl.a. Norstedts och Lexino
- Engelska lagöversättningar
- Legal English Dictionary
- Tidskrifter
- E-böcker (utom läroböcker)

Hjälpsidorna för JUNO är för närvarande enbart synliga om du använder fjärrskrivbordet och sedan går till JUNO via denna länk: https://juno.nj.se/?key=0123435343437323133F153B263E7639463C44375735463E2402 Länk till annan webbplats..

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext inom ämnesområdet vårdvetenskap från förlaget Mark Allen Healthcare.

Tidsomfång: 1992-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser till artiklar och böcker inom matematik. Innehåller Mathematical Subject Classifications (MSC) och länkar till fulltext.

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer, webbsidor samt nyhetssändningar i tv och radio.

Även artiklar som ligger bakom betalväggar ingår, med undantag för artiklar i Bonnier News (Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen/GT/Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan).

Premiumartiklar från Dagens Nyheter, Dagens Industri och Svenska Dagbladet är tillgängliga genom särskild inloggning i biblioteket. Kontakta personalen för inloggning.

Tidsomfång: Fulltext från 1981 eller senare.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi. Länkar finns till flera fulltextdatabaser. Medline är den viktigaste komponenten i den större databasen PubMed.

Tidsomfång: 1946-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi. Länkar finns till flera fulltextdatabaser. Medline är den viktigaste komponenten i den större databasen PubMed.

Tidsomfång: 1946-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstract till tidskrifter inom omvårdnad. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter inom omvårdnad från förlaget Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Oxford University Press.

Tidsomfång: 1996-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Innehåller artiklar i fulltext från psykologitidskrifter från American Psychological Association (APA).

Tidsomfång: 1988-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom psykologi och angränsande ämnen, samt till böcker, rapporter och avhandlingar. Länkar finns till PsycArticles och andra fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1872-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi. Länkar till fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1946-

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Bokslutsinformation och årsredovisningar från svenska företag.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Innehåller case inom ekonomi, företagande och ledarskap.

Om du är lärare kontakta biblioteket@hig.se för att få tillgång till Teaching Notes.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget SAGE, främst inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora, medicin och teknik.

Tidsomfång: 1999-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Artiklar i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Elsevier.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Innehåller även SIS Bygghandlingar (som ersätter Bygghandlingar 90), samt Materialnyckeln som är en databas med information om metalliska material.

Saknar du en standard kan du be biblioteket lägga till den med knappen "Föreslå utökning". Vi meddelar dig när standarden har blivit tillgänglig.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Utöver standarder som ingår i bibliotekets abonnemang kan du genom avtal med olika myndigheter kostnadsfritt få tillgång till ytterligare standarder, exempelvis Eurokoder och geodatastandarder. Dessa standarder kan enbart läsas i webbläsaren, inte laddas ner. För att få tillgång till standarderna måste du begära personliga inloggningsuppgifter.
Se vilka standarder du kan få tillgång till och begär inloggningsuppgifter på sis.se Länk till annan webbplats.

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Springer.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Innehåller digitiserade svenska tidningar och tidskrifter från 1645 fram till idag. Material äldre än 100 år är fritt tillgängligt hemifrån.

Från 1 januari 2024 har högskolebiblioteket inte längre tillgång till upphovsskyddat material som är yngre än 100 år. Vi hänvisar istället till Gävle stadsbibliotek eller något av de andra biblioteken som har full åtkomst till tjänsten Länk till annan webbplats..

Förteckning över digitaliserade svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.
Lathund till tjänsten Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.

Åtkomst: Fritt tillgänglig hemifrån för material äldre än 100 år

Swepub är den nationella sökportalen för forskningspublikationer från svenska lärosäten och myndigheter.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Taylor & Francis.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Genom UR access för högskolor och universitet kan du ta del av radio- och tv‑program från Utbildningsradion. Om du måste logga in för att se programmet gör så här:

 1. Välj University of Gävle som Identity service.
 2. Logga in med ditt användarkonto från Högskolan.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via Swamid

Referenser och abstrakt till artiklar, konferensbidrag och bokkapitel inom alla ämnesområden. Länkar till fulltextdatabaser. Innehåller även länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Web of Science består av följande delar:
- Arts & Humanities Citation Index
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Book Citation Index
- Conference Proceedings Citation Index
- Emerging Sources Citation Index

Tidsomfång: 1986-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Wiley.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-05-15