Ordböcker och uppslagsverk

Genom biblioteket har du tillgång till både tryckta och elektroniska ordböcker, lexikon och uppslagsverk.

Ordböcker och uppslagsverk i särskilda ämnen hittar du i våra ämnesguider.

Tryckta ordböcker och uppslagsverk

Vi har flera olika ordböcker och uppslagsverk i biblioteket och dessa söker du fram i vår bibliotekskatalog.

Elektroniska ordböcker och uppslagsverk

Ordböcker

Åtkomst: Tillgänglig för studenter och anställda vid Högskolan i Gävle

Åtkomst: Fritt tillgängliga databaser

Uppslagsverk

Åtkomst: Tillgänglig för studenter och anställda vid Högskolan i Gävle

Lexikon och handböcker i olika ämnen

Gale

På Gales plattform har Högskolan i Gävle tillgång till två lexikon inom religionsvetenskap:

  • Encyclopaedia Judaica
  • Encyclopedia of Religion

Artiklarna finns i html-format eller pdf-format. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Lexikonen kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i html- eller pdf-format.

IGI Global E-access

På IGI Globals plattform har Högskolan i Gävle tillgång till ett antal uppslagsverk:

  • Encyclopedia of e-commerce, e-government and mobile commerce
  • Encyclopedia of knowledge management
  • Handbook of Research on Biomimetics and Biomedical Robots

Artiklarna läses i pdf-format. Artiklar kan sparas som Favoriter om du skaffar ett konto på IGI Globals plattform. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras.

Böckerna kan inte laddas ned i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

SAGE

På SAGEs plattform har Högskolan i Gävle tillgång till 5 lexikon och 83 handböcker inom samhällsvetenskap, utgivna år 2000-2010.

Artiklarna läses i html-format. Artiklar kan sparas som favoriter till en lista om du skaffar ett personligt, kostnadsfritt konto på SAGEs plattform.

Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Lexikonen och handböckerna kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

På Springers plattform har Högskolan i Gävle tillgång till ett antal handböcker samt fyra lexikon:

  • Concise encyclopedia of statistics
  • Encyclopedia of finance
  • Encyclopedia of operations research and management science
  • Encyclopedia of production and manufacturing management

Artiklarna läses i html- eller pdf-format. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras.

Lexikonen kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

Wiley Online Library

På Wileys plattform har biblioteket tillgång till ett lexikon, Corsini encyclopedia of psychology, och ett antal handböcker.

Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Endast artiklar kan laddas ned i pdf-format.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-16