Bibliotekets ämnesguide i folkhälsovetenskap

Här hittar du tips på databaser och annat material inom folkhälsovetenskap.

Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Samsökning

Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.

Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog.

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns.

E-böcker

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.


Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.

Avhandlingar skrivna vid svenska universitet hittar du i LIBRIS.

SwePub innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan du bland annat avgränsa på doktorsavhandling eller licentiatavhandling.

Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA. I Uppsök finns uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår också i Uppsök.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Du kan få hjälp att söka i informationsdisken och det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Om du behöver du hjälp i ditt skrivande, på svenska eller engelska, kan du vända dig till Skrivarverkstaden.
Till Skrivarverkstadens webbsida

Kontaktperson

Oskar Ahlén

Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.


Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22