Bibliotekets ämnesguide i idrottsvetenskap

Ämnesguide för idrottsvetenskapliga programmet.

Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Till bibliotekets databassida

Söka hemifrån

Samsökning

Sök i Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Allmänna databaser

BMJ Journals Länk till annan webbplats.
Innehåller tidskrifter i fulltext inom medicin och närliggande ämnesområden, bland annat idrottsmedicin, från förlaget BMJ. Endast tidskrifter i BMJ Standard Collection ingår.

Scopus
Länk till annan webbplats.
Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.

SwePub Länk till annan webbplats.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

Web of Science
Länk till annan webbplats.
Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.

Idrott

Human Kinetics Länk till annan webbplats.
Referenser till artiklar i olika idrottsvetenskapliga tidskrifter. Högskolan har tillgång till samtliga tidskrifter i fulltext.

SAGE Business Cases Länk till annan webbplats.
Innehåller cases publicerade i Human Kinetics tidskrifter Case Studies in Sport Management (CSSM) och The International Journal of Sport Communication (IJSC).

Vård och hälsa

Svensk MeSH Länk till annan webbplats.
Svensk MeSH använder du för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord inom medicin exempelvis fetma - obesity.

CINAHL Länk till annan webbplats.
Artiklar inom omvårdnad.

PubMed Länk till annan webbplats.
Artiklar inom medicin, omvårdnad med mera.

Juridik

JUNO Länk till annan webbplats.
Rättsfall, lagtextsamlingar och kommentarer.

Pedagogik

ERIC Länk till annan webbplats.

Psykologi

PsycINFO Länk till annan webbplats.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.

Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och UR access.

Via UR Access kan du ta del av program från UR. Om du sitter utanför Högskolan loggar du in med ditt användarkonto

Till UR Access Länk till annan webbplats.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, var du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Du kan få hjälp i informationsdisken när den är bemannad, antingen kommer du till oss mellan 9–16, ringer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Om du behöver hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Oskar Ahlén

Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22